Pokochaj lekkość zakupów z kredytem odnawialnym!

Teraz oprocentowanie 0% przez 90 dni (nominalne w skali roku)

 lub Porozmawiaj z Ekspertem >

 
 

Skorzystaj z promocji kredytu odnawialnego i poczuj się swobodnie podczas codziennych zakupów!

 
    • promocja: oprocentowanie 0% przez 90 dni (nominalne w skali roku) oraz 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego !
    • przyznanie kredytu bez zbędnych formalności i zabezpieczeń - wystarczy, że regularnie zasilasz eKonto (pensja, stypendium)
    • umowę kredytową możesz zawrzeć przez internet lub w placówce mBanku
    • swoboda wydatków - kredyt dostępny jest na Twoim koncie i korzystasz z przyznanego limitu, jak z własnych środków
    • oszczędność - odsetki tylko od wykorzystanej kwoty
    • ubezpieczenie spłaty kredytu - bezpieczeństwo
     i wygoda dla Ciebie i Twoich bliskich 

 Kredyt odnawialny to stały dostęp
do pieniędzy

Każdy wpływ pieniędzy na konto powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie.

Odsetki naliczane są tylko od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.

Kredyt uruchamiany jest na rok - jeżeli regularnie zasilasz rachunek, przedłużymy Ci umowę na kolejnych 12 miesięcy bez zbędnych formalności i zabezpieczeń - wystarczy, że regularnie zasilasz eKonto np. wpływami z pensji, stypendium, emerytury lub renty.

Inne korzyści

 

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Odnawialnego

 • zyskaj poczucie finansowego bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bliskich – zabezpieczenie przed koniecznością spłaty zadłużenia w nieoczekiwanych przypadkach losowych (śmierć lub całkowita niezdolność do pracy)
 • prosty sposób przystąpienia – jeden podpis lub jedna rozmowa telefoniczna oraz brak formalności w postaci ankiet medycznych, badań czy oświadczeń o stanie zdrowia
 • wygoda i oszczędność czasu – opłata za ubezpieczenie jest automatycznie pobierana z konta

Nie jestem klientem mBanku

Złóż wniosek o kredyt odnawialny
przez internet, a pieniądze otrzymasz
prosto na konto

Składasz prosty wniosek przez internet lub dzwoniąc na mLinię (801 300 800). Jeśli wnioskujesz o kredyt do 50 000 zł brutto i będą wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody, możesz je przesłać do mBanku mailem w postaci skanu historii operacji w formacie PDF.

Po otrzymaniu od nas ostatecznej decyzji kredytowej poprosimy Cię o wykonanie przelewu (1 zł) w celu zawarcia umowy kredytowej.

Gotówkę otrzymasz online prosto na swój rachunek.

 

 

 

 

Jestem klientem mBanku

Złóż wniosek o kredyt odnawialny
w serwisie transakcyjnym mBanku
bez wychodzenia z domu

 1. Złóż wniosek o kredyt przez internet, na mLinii (801 300 800/42 6300 800), w Punkcie Obsługi Aspiro S.A. lub placówce mBanku
 2. Zaakceptuj warunki Umowy w serwisie transakcyjnym lub podpisz papierową umowę.
 3. Pieniądze otrzymasz online prosto na Twój rachunek

 

 

 

 

Oprocentowanie i wybrane opłaty

Kredyt odnawialnyOprocentowanie, opłaty i prowizje

Oprocentowanie nominalne w skali roku (kwota od 500 zł - do 150 000 zł)

11,99%
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł
Prowizja za udzielenie kredytu 1,8% - 5% kwoty kredytu, min. 55,00 zł
Prowizja za podwyższenie kredytu 1,8% kwoty podwyższenia
Prowizja za odnowienie kredytu 1,8% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 50 zł
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne)2 0,35% miesięcznie od średniego
salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

1W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. W przypadku obniżenia kwoty kredytu opłata obowiązuje od 01.08.2012 r.
2 Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku.

Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Promocja obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest skorzystanie z ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na www.mbank.pl/ubezpieczenie-ko

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji „90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II”:Kwota kredytu 7700 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 11,99% (na które składa się oprocentowanie 0% z okresu 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i 11,99 z okresu 9 miesięcy od dnia zakończenia 3 miesięcznego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,01%, całkowita kwota kredytu 7402,57 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 8622,22 PLN. Przystąpienie do ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego jest warunkiem uzyskania przedstawionych w niniejszym przykładzie parametrów cenowych kredytu odnawialnego. Opłata za ubezpieczenie naliczana jest od średniego miesięcznego salda zadłużenia kredytu odnawialnego i wynosi 0,35%, nie mniej niż 0,98 PLN i płatna jest miesięcznie. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 17.12.2014.

Umowa o kredyt odnawialny może zostać zawarta w formie elektronicznej z Klientem mBanku S.A., do którego została skierowana informacja o wstępnie wyliczonej zdolności kredytowej w ramach Oferty dla Ciebie, na warunkach określonych w tej informacji lub Klientem, do którego mBank S.A. nie skierował informacji o możliwości skorzystania z tzw. Oferty dla Ciebie, a który posiada pozytywną historię kredytową tj. należycie wykonywał zobowiązania wynikające z umów kredytów, pożyczek lub innych, na mocy których banki oraz inne instytucje finansowe udostępniły lub zobowiązały się do udostępnienia mu środków pieniężnych, potwierdzoną informacjami pochodzącymi z baz danych administrowanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Maksymalna kwota kredytu odnawialnego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej przez dotychczasowych Klientów mBanku S.A. bez możliwości skorzystania z Oferty dla Ciebie lub nowych Klientów wynosi maksymalnie 50 tys. brutto PLN.
Zawarcie umowy o kredyt odnawialny i jego udzielenie uzależnione jest od pozytywnej decyzji kredytowej mBanku S.A. oraz od udokumentowania przez Klienta wnioskodawcę, do którego Bank nie skierował informacji o wstępnie wyliczonej zdolności w ramach Oferty dla Ciebie, uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło/ zlecenia, kontraktu zawodowego zaświadczeniem o zarobkach lub pełną historią operacji pobraną z rachunku Klienta za okres ostatnich pełnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzającą wpływ wynagrodzenia na dany rachunek, a wygenerowaną bezpośrednio z serwisu internetowego banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy i przesłaną w formie skanu (plik typu PDF) załączonego do odpowiedzi na maila z decyzją kredytową.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym są określone w: Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku, Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku oraz w Regulaminie promocji "90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji,z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II " dostępnych na: http://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyt-odnawialny