Zasmakuj wakacji

Ubezpieczenie turystyczne
dla Ciebie i Twojej rodziny

 
 

Kompleksowa ochrona osób wyjeżdżających za granicę

Ubezpieczenie turystyczne zapewni komfort i bezpieczeństwo
Tobie i Twojej rodzinie podczas wyjazdów zagranicznych.

  • w razie potrzeby polisa pokryje koszty leczenia,
    transportu medycznego, NNW lub OC
  • dopasowujesz ubezpieczenie podróżne do swoich indywidualnych potrzeb wybierając jeden spośród trzech dostępnych
    wariantów w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej
  • numer polisy wysyłamy SMS-em
  • ubezpieczenie podróżne obowiązuje na terytorium
    całego świata lub Europy

 

Koszt ubezpieczenia już od 2,06 zł dziennie.
W wariancie Minimum dla 8 dniowego pobytu w Europie, dla jednej osoby w wieku powyżej 26 lat.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku - złóż wniosek o konto...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopasuj ubezpieczenie turystyczne do własnych potrzeb

Możesz wybrać 1 z 3 dostępnych wariantów

Zakres ubezpieczenia MINIMUM MEDIUM MAKSIMUM

 SUMA UBEZPIECZEŃ
oraz górne limity odpowiedzialności
Koszty leczenia (KL) 
35 000 zł 80 000 zł 250 000 zł
Koszty lekarstw i środków
opatrunkowych oraz udzielenie doraźnej
pomocy lekarskiej
do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty transportu medycznego

30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Koszty transportu zwłok 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
NNW  15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
OC  - 100 000 zł 200 000 zł

Opieka nad towarzyszącymi członkami rodziny Ubezpieczonego

- (koszty transportu)
Opieka nad towarzyszącymi niepełnoletnimi dziećmi - Maks.  100 EURO za dzień
maksymalnie za okres 7 dni

Koszty pobytu i podróży powrotnej osoby towarzyszącej

- Maks.  do wysokości 5 000 zł
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia - Maks. 100 EURO za dzień
maksymalnie za okres 7 dni

Kontynuacja zaplanowanej podróży

- Maks.  do wysokości 5 000 zł
Pomoc w przypadku, gdy Ubezpieczony, ze względu na stan zdrowia, nie może kontynuować podróży powrotnej samochodem - (koszty zakwaterowania kierowcy na okres 3 dni maks. do 100 EURO dziennie)
4 000 zł  (koszty zakwaterowania, wynagrodzenia i podróży powrotnej kierowcy)

Pomoc prawna

- 4 000 zł
 Utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego 1 000 zł 2 000 zł

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku - złóż wniosek o konto...