Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

„Mistrzowie matematyki” to stypendia przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statusowej realizują programy stypendilane oraz posiadają stosowną wiedzę. Nabór do programu stypendialnego trwa od 14 marca do 15 kwietnia 2014 r.

 

Zasady dofinansowania programów stypendialnych
„Mistrzowie matematyki”

Sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego "Mistrzowie matematyki"

 

Wniosek o dofinansowanie programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”