Oprocentowanie lokat

mLOKATA Oprocentowanie
nominalne w skali roku
2 miesięczna 1,50%
3 miesięczna 1,60%
4 miesięczna3 2,00%
6 miesięczna 1,60%

9 miesięczna3

2,00%
12 miesięczna 1,60%
stopa procentowa za przeterminowaną wypłatę środków pienięznych 0,10% 
jednodniowa1 1,70%
jednodniowa promocyjna1,2 1,70%
mLOKATA PLUS1 Oprocentowanie
nominalne w skali roku
3 miesięczna 1,80% 
6 miesięczna 1,80% 
eMAX lokata Oprocentowanie
nominalne w skali roku
od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN 1,85% 
od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN 2,05% 
od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN 2,15% 
powyżej 499 999,99 PLN 2,25%

1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.

2 mLOKATA Twój Wyższy Zysk - promocja zakończona z dniem 22.03.2012, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 22.03.2012 r.

Klientom posiadającym w mBanku aktywa w wysokości min. 100 000 PLN przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów poprzez mLinię.

3 Produkt wycofany z oferty. Oprocentowanie dotyczy Umów zawartych przed 21.06.2013 r.

mLokata progres Oprocentowanie nominalne
w okresie trwania lokaty
3 miesięczna4 >= 500,00 zł 1 miesiąc 0,50%
2 miesiąc 0,80%
3 miesiąc 3,50%
6 miesięczna5>=500,00 zł 1 miesiąc 0,50%
2 miesiąc 0,60%
3 miesiąc 1,00%
4 miesiąc 1,50%
5 miesiąc 2,00%
6 miesiąc 4,00%
12 miesięczna6>=500,00 zł 1 miesiąc 0,60%
2 miesiąc 0,60%
3 miesiąc 0,70%
4 miesiąc 1,00%
5 miesiąc 1,00%
6 miesiąc 1,50%
7 miesiąc 2,00%
8 miesiąc 2,50%
9 miesiąc 2,60%
10 miesiąc 3,00%
11 miesiąc 3,50%
12 miesiąc 5,00%

Przedterminowa wypłata środków pieniężnych - 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty

4 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 1,60%

5 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 1,60%

6 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 2,00%