Oprocentowanie lokat

mLOKATA Oprocentowanie
nominalne w skali roku
2 miesięczna 1,80%
3 miesięczna 2,00%
4 miesięczna3 2,00%
6 miesięczna 2,00%

9 miesięczna3

2,00%
12 miesięczna 2,00%
stopa procentowa za przeterminowaną wypłatę środków pienięznych 0,10% 
jednodniowa1 1,70%
jednodniowa promocyjna1,2 1,70%
mLOKATA PLUS1 Oprocentowanie
nominalne w skali roku
3 miesięczna 1,80% 
6 miesięczna 1,80% 
eMAX lokata Oprocentowanie
nominalne w skali roku
od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN 1,85% 
od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN 2,05% 
od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN 2,15% 
powyżej 499 999,99 PLN 2,25%

1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.

2 mLOKATA Twój Wyższy Zysk - promocja zakończona z dniem 22.03.2012, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 22.03.2012 r.

Klientom posiadającym w mBanku aktywa w wysokości min. 100 000 PLN przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów poprzez mLinię.

3 Produkt wycofany z oferty. Oprocentowanie dotyczy Umów zawartych przed 21.06.2013 r.

mLokata progres Oprocentowanie nominalne
w okresie trwania lokaty
3 miesięczna4 >= 500,00 zł 1 miesiąc 0,75%
2 miesiąc 1,00%
3 miesiąc 4,25%
6 miesięczna5>=500,00 zł 1 miesiąc 0,90%
2 miesiąc 1,00%
3 miesiąc 1,00%
4 miesiąc 1,10%
5 miesiąc 4,00%
6 miesiąc 4,00%
12 miesięczna6>=500,00 zł 1 miesiąc 0,80%
2 miesiąc 0,90%
3 miesiąc 1,10%
4 miesiąc 1,20%
5 miesiąc 1,80%
6 miesiąc 2,00%
7 miesiąc 2,20%
8 miesiąc 3,00%
9 miesiąc 3,00%
10 miesiąc 3,00%
11 miesiąc 4,00%
12 miesiąc 7,00%

Przedterminowa wypłata środków pieniężnych - 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty

4 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 2,00%

5 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 2,00%

6 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 2,50%

mLokata progres - dostępna online dla nowych klientów mBanku8
6 miesięczna7>=500,00 zł 1 miesiąc 1,00%
2 miesiąc 1,20%
3 miesiąc 1,40%
4 miesiąc 1,80%
5 miesiąc 5,60%
6 miesiąc 7,00%

Przedterminowa wypłata środków pieniężnych - 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty

7 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 3,00%

8 Oferta dotyczy nowych klientów mBanku, otwierających rachunek eKonto wraz z mLokatą progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o lokatę i konto składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie