http://www.neooen.bloog.p... tzw. m'bank stosuje nieuczciwe praktyki z każdego rodzaju tzw. Lichwy, w ten sposób poniżając i dyskryminując klienta własnego banku. Uważa również że klientem biznesowym jest tylko ten który posiada duże ogromne środki finansowe, dyskryminując tego który posiada tylko dziesięciozłotowe banknoty na koncie i nie może zebrać opłaty za nie używanie karty... Z wyrazami szacunku pozdrawiam autor zielonej strony w t ł a kolorze http://www.neooen.bloog.p... postscriptm nawołuję do zbiorwego pozwu przeciw tzw. m'bankowi... słowo & mir