Aspekty prawne prowadzenia e-sklepu

23
.
06
.
2020
Aspekty prawne prowadzenia e-sklepu

Chyba każdy z nas znalazł się w podobnej sytuacji: zrobiliśmy zakupy przez internet, a po kilku dniach w końcu dostajemy paczkę. Jednak okazuje się, że zakupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań i chcielibyśmy go zwrócić. Wysyłamy do sprzedawcy odstąpienie od umowy, a on twierdzi, że nie ma można zwrócić towaru, jeśli odpakowaliśmy go i użyliśmy. Takie sytuacje to codzienność w pracy prawnika. W jaki sposób należy zatem prowadzić sklep internetowy?

 

Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o prowadzeniu e-sklepu:

 

1. Sklep musi mieć unikatową nazwę, która nie narusza prawa innego przedsiębiorstwa ani jego znaku towarowego.

 

2. Zanim rozpoczniesz działalność e-commerce, wybierz odpowiednią formę prawną, atrakcyjną ze względu na opodatkowanie.

 

3. Każdy sklep internetowy musi mieć regulamin, który będzie łatwo dostępny dla potencjalnych klientów.

 

Sklep internetowy jako jeden z rodzajów działalności e-commerce ułatwia kupowanie towarów. Jednak, specyfika prowadzenia e-sklepu wymusza na przedsiębiorcy spełnienie odpowiednich wymogów, uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.

 

Formy prawne e-sklepu

 

Osoba, która zamierza prowadzić e-sklep powinna zapoznać się z przepisami prawa przedsiębiorców oraz kodeksu spółek handlowych. Sklep internetowy można prowadzić w różnych formach prawnych, jako:

 • jednoosobową działalność gospodarczą (JDG),
 • spółkę cywilną,
 • spółkę jawną,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę akcyjną.

 

Należy jednak pamiętać, że nie każda działalność zarobkowa jest działalnością gospodarczą. Jeśli przychód należny z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1300 złotych) mamy do czynienia z tzw. działalnością nieewidencjonowaną, która nie podlega zgłoszeniu. Prowadzenie JDG oraz spółki cywilnej należy zgłosić w rejestrze CEIDG. Pozostałe spółki należy zarejestrować w KRS.

 

Unikatowa nazwa

 

Po wyborze formy prawnej prowadzenia e-sklepu, trzeba wybrać nazwę (firmy) działalności. Należy jednak pamiętać, że wybrana nazwa sklepu elektronicznego nie może naruszać prawa innego przedsiębiorstwa ani jego znaku towarowego. Aby sprawdzić, czy inny przedsiębiorca nie wykorzystuje wybranej nazwy, należy skorzystać z wyszukiwarki przedmiotów chronionych na stronie Urzędu Patentowego RP.

 

Sklep internetowy a podatki

 

Przedsiębiorca, który rozpocznie działalność e-commerce w formie sklepu elektronicznego musi ponosić obciążenia podatkowe. Posługuje się przed organami podatkowymi numerem NIP, który automatycznie otrzymuje przy rejestracji działalności w CEIDG albo KRS. Jeśli prowadzi e-sklep w formie jednoosobowej działalności musi płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według jednej z form opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy 19 %,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sklep internetowy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej lub też spółki akcyjnej, zastosowanie będą miały przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

 

Prawa konsumentów

 

Najważniejszą różnicą między prowadzeniem sklepu stacjonarnego, a sklepu internetowego jest pozycja konsumenta. Ochrona prawna konsumenta jest o wiele wyższa w razie zakupu towaru w e-sklepie niż w sklepie stacjonarnym.

Prawa konsumentów w głównej mierze reguluje ustawa o prawach konsumenta. Do podstawowych i najczęściej stosowanych przez konsumentów praw w związku z umową zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, należy prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na podstawie oświadczenia. Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić sklep internetowy musi zatem liczyć się z większym ryzykiem i kosztami, gdyż nie można zawrzeć w regulaminie postanowienia, które przenosiłoby ewentualne koszty zwrotu na konsumenta lub ograniczałoby prawo odstąpienia od umowy. Takie postanowienia są bowiem niedozwolonymi klauzulami umownymi.

 

Regulacje prawne dot. e-sklepu

 

Przedsiębiorca, który zdecyduje się prowadzić sklep w formie elektronicznej, powinien zapoznać się z przepisami ustaw z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, regulującymi wykonywanie czynności prawnych, w tym oświadczenie woli, miejsce zawierania umowy. Kodeks cywilny reguluje także umowę sprzedaży oraz kwestię rękojmi za wady. Natomiast szczegółowe postanowienia związane z prowadzeniem działalności e-commerce regulują:

 • ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawa z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym,
 • ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Regulamin

 

Sklep internetowy powinien mieć także regulamin, czyli zbiór norm i zasad regulujących zasady zakupu towarów. Regulamin e-sklepu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Należy pamiętać, aby zawrzeć w nim (opcjonalnie w polityce prywatności) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Regulamin nie może zawierać klauzul niedozwolonych, które mogą naruszać dobre obyczaje i interes klienta.

 


Autor: Katarzyna Zimolzak, Lex Secure