Elektroniczny rachunek zastrzeżony jest przydatny przy transakcjach, którym towarzyszy ryzyko w kwestii rozliczeń. Włączenie do transakcji Banku zwiększa zaufanie między stronami i zabezpiecza ich interesy.

Bank dokonuje rozliczeń między stronami zgodnie z postanowieniami umowy. Możliwe są następujące formy rozliczeń:

  • Wypłata z potwierdzeniem

Każda wypłata środków wymaga autoryzacji kodem SMS wskazanych stron transakcji. Jedna strona transakcji inicjuje przelew środków, o czym informowane są pozostałe strony. Przelew czeka na ich autoryzacje, a w przypadku jej braku nie zostanie zrealizowany.

 

  • Wypłata bez potwierdzenia - kwotowa

Strony definiują na etapie tworzenia transakcji w systemie, określone kwoty przelewów, system automatycznie rozdzieli środki i wypłaci je we wskazanych przez strony terminach. Bez zgody wszystkich stron transakcji, warunki nie mogą ulec zmianie.

 

  • Wypłata bez potwierdzenia – procentowa

Strony definiują na etapie tworzenia transakcji w systemie, określony procentowy podział środków na rachunku zastrzeżonym.  Bank we wskazanym terminie automatycznie rozdzieli środki i wykona przelewy. Bez zgody wszystkich stron transakcji, warunki nie mogą ulec zmianie.

 

 

§Zabezpieczenia prawne:


Elektroniczny rachunek zastrzeżony zawsze ma jednego posiadacza. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia należy do wskazanej strony transakcji. W przypadku gdy Bank otrzyma zajęcie komornicze na właściciela elektronicznego rachunku zastrzeżonego, środki zgromadzone na rachunku mogą zostać zajęte.

 

Rachunki zabezpieczające transakcje, jakimi są elektroniczne rachunki zastrzeżone (escrow online), nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Art. 49 ust. 1 pkt. 1 Prawa bankowego.


Dlatego też nie obsługujemy w ramach elektronicznych rachunków zastrzeżonych tzw. płatności podzielonej (Split Payment). Oznacza to brak możliwości przyjmowania oraz wysyłania w escrow online przelewów Split Payment.