Elektroniczny rachunek zastrzeżony to produkt przeznaczony w szczególności dla firm z branży budowlanej, IT, nieruchomości, wierzycieli, firm udzielających leasingu lub faktoringu. Produkt znajdzie zastosowanie wśród generalnych wykonawców, podwykonawców, dystrybutorów, importerów, eksporterów, producentów dóbr luksusowych lub customizowanych.

 

Produkt może być przydatny w przypadku kontraktów takich jak:

  • zabezpieczenie rozliczenia kontraktów budowlanych, handlowych, IT (w szczególności rozliczenia cykliczne, podział środków w relacji wykonawca - podwykonawca)
  • zapłata za wykonanie usługi lub dostawę towaru (w szczególności za zakup dóbr wytwarzanych na indywidualne zamówienie, dóbr luksusowych lub importowanych itp.)
  • zabezpieczenie płatności pomiędzy dystrybutorem oraz producentem towaru
  • transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości
  • zabezpieczenie spływu należności np. środków na zapłatę pożyczki/finansowania/leasingu czy faktoringu
  • zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy

Przykłady zastosowania