Zaznacz, na jakim jesteś etapie i sprawdź, jak narzędzia od mBanku mogą Cię wesprzeć

Aby skorzystać z narzędzi do przenoszenia i prowadzenia firmy w internecie, musisz mieć u nas konto firmowe.

Gwarantujemy, że za prowadzenie konta firmowego i jego najważniejsze usługi nie zapłacisz nic przez 12 miesięcy.

otwarcie
i prowadzenie konta

internetowe
przelewy krajowe
 w PLN

internetowe przelewy w EUR do UE

bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa

Jeśli jesteś już naszym klientem, podpisz umowę elektronicznie - kodem SMS. Jeżeli nie jesteś naszym klientem, umowę możesz podpisać przez kuriera lub w dowolnej czynnej placówce, wykaz placówek znajdziesz tutaj

 

 

Bezpłatna konsultacja na infolinii księgowych dla firm

22 100 45 43
codziennie w godz. 9-17

Eksperci księgowi Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych współpracującej z mBankiem bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania o:

 • pomoc rządową w ramach programów tarczy antykryzysowej (wybierz 1),
 • zagadnienia księgowe dla sklepów internetowych i firm planujących działalność w internecie (wybierz 2).

Konsultacje mają charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowanie ich przez przedsiębiorców. Więcej na morganizerfinansow.pl/wsparcie

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Kto może założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Nasza oferta skierowana jest do:

   • jednoosobowych działalności gospodarczych,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółek jawnych,
   • spółek partnerskich,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
   • spółek komandytowych,
   • fundacji,
   • stowarzyszeń rejestrowych,
   • stowarzyszeń zwykłych,
   • spółdzielni,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • spółdzielni mieszkaniowych,
   • kościołów,
   • parafii,
   • związków wyznaniowych,
   • szkół niepublicznych,
   • przedszkoli publicznych,
   • przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną,
   • publicznych jednostek oświatowych.
 •  

  Jak działa bezpłatna infolinia księgowa dla klientów firmowych?

  • Infolinia z księgową jest bezpłatna. Na infolinii dyżuruje ponad 100 ekspertów, którzy  
   codziennie w godzinach 9-17 odpowiadają na pytania przedsiębiorców pod numerem: 22 100 45 43. Eksperci to księgowe, które na co dzień pracują w biurach rachunkowych firmy CashDirector lub współpracują z bankiem  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

   Oprócz infolinii przygotowaliśmy też stronę, na której zachęcamy przedsiębiorców do bankowania z domu. Podpowiadamy, jak i co możecie zrobić samodzielnie w aplikacji mobilnej oraz serwisie transakcyjnym. Na stronie znajdziecie także specjalny poradnik. Znajdują się w nim informacje o zmianach w przepisach, rozwiązaniach wspomagających prowadzenie biznesu w tym trudnym czasie, a także podpowiedzi  jak organizować wideokonferencje, wysyłać i podpisywać dokumenty zdalnie czy zorganizować pracę zdalną dla swoich pracowników.

 •  

  Ile zapłacę za bramkę Paynow?

  • W czasie epidemii nie pobieramy prowizji za transakcje, a uruchomienie bramki jest w pełni online. Później będziemy pobierać od Ciebie prowizję w wysokości 0,95% od każdej transakcji.

   Na okres trwania stanu epidemii rezygnujemy z pobierania prowizji od transakcji. Chcemy w ten sposób pomóc sklepom internetowym, które mogą odczuć negatywne skutki obecnej sytuacji. Chcemy też wesprzeć firmy, które w efekcie ostatnich zdarzeń, zdecydują o rozpoczęciu sprzedaży w sieci.
   Żeby wypróbować Paynow musisz mieć konto firmowe w mBanku.

Przydatne dokumenty

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe”.

Promocja trwa od 10.07.2020 r. do 31.08.2020 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A., za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o.,

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 31.05.2020 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy wszystkich kart oferowanych do rachunku,

e) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

f) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na mBank.pl/slowniczek 

 

Promocja „Otwórz e-sklep z RedCart - edycja II”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Otwórz e-sklep z RedCart - edycja II” są określone w Regulaminie Promocji „Otwórz e-sklep z RedCart - edycja II” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2. zawrą z RedCart umowę o świadczenie Pakietu Usług „Rescue” poprzez rejestrację w Serwisie RedCart na stronie pl/pricing/mbank/,

3. podczas rejestracji na stronie pl/pricing/mbank/, w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank” oraz zaakceptują Regulamin promocji oraz Regulamin usług RedCart,

4. dokonają płatności za Pakiet Usług „Rescue” w Serwisie RedCart przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank.

Gdy płatność za Pakiet Usług „Rescue” zostanie zrealizowana w inny sposób niż wskazany w pkt. d., warunki promocyjne nie będą przysługiwać, a opłaty za Pakiet Usług „Rescue” będą pobierane zgodnie z cennikiem Serwisu RedCart. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania. W Promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w Serwisie RedCart przed dniem przystąpienia do Promocji.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki będzie mógł korzystać z Serwisu RedCart w ramach Pakietu Usług „Rescue” przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, za jednorazową opłatą 1,23 zł brutto oraz będzie mógł uzyskać jednorazową zniżkę 15% na zakup jednego wybranego Pakietu Usług dedykowanych (do wyboru pakiety „Standard”, „Pro” albo „Exclusive”), do wykorzystania przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji. 

Promocja „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl” są określone w Regulaminie Promocji „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2. zawrą z Sky-Shop.pl umowę o świadczenie Pakietu Usług „Pakiet Business” lub wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” poprzez rejestrację w Serwisie Sky-Shop.pl na stronie mbank.Sky-Shop.pl,

3. podczas rejestracji na stronie mbank.Sky-Shop.pl w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank” oraz zaakceptują Regulamin promocji,

4. dokonają płatności za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy” w Serwisie Sky-Shop.pl przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank.

Gdy płatność za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy”  zostanie zrealizowana w inny sposób niż wskazany w pkt. d., warunki promocyjne nie będą przysługiwać, a opłaty za Pakiet Usług „Pakiet Business” i/lub za wybrany Pakiet Usług „Gotowy Sklep Internetowy”   będą pobierane zgodnie z cennikiem wskazanym na https://Sky-Shop.pl/cennik_sklepu.. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania. W Promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w w Serwisie Sky-Shop.pl  przed dniem przystąpienia do Promocji.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki będzie mógł korzystać z Serwisu Sky-Shop.pl w ramach Pakietu Usług „Pakiet Business” przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, za jednorazową promocyjną opłatą 1,23 zł brutto. oraz będzie mógł uzyskać jednorazową zniżkę 15% na zakup jednego wybranego Pakietu Usług „Gotowy Sklep Internetowy” (do wyboru pakiet „Mini”, „Medium” albo „Full”) do wykorzystania przez okres trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.

 

Promocja „Zniżka w Samito z mBankiem – edycja II”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Zniżka w Samito z mBankiem – edycja II” są określone w Regulaminie Promocji „Zniżka w Samito z mBankiem – edycja II” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2. zarejestrują się w Serwisie Samito na stronie, https://mbankpromocjadlafirm.samito.co/: w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank”, zaakceptują Regulamin promocji „Zniżka w Samito z mBankiem – edycja II”,

3. zawrą z Samito umowę o świadczenie Pakietu Usług,

4. dokonają płatności za Pakiet Usług w Serwisie Samito przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank.

Gdy płatność za Pakiet Usług za dany Okres Rozliczeniowy zostanie zrealizowana w inny sposób niż w pkt. d, Uczestnik Promocji utraci warunki promocyjne począwszy od Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła płatność, a opłaty za Pakiet Usług będą pobierane zgodnie z cennikiem  wskazanym na https://samito.co/pakiety/. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 40% zniżki na Pakiet Usług w Serwisie Samito, w maksymalnie trzech następujących po sobie Okresach rozliczeniowych od daty przystąpienia do Promocji, przy czym dokonanie płatności z tytułu korzystania z Pakietu Usług w danym Okresie rozliczeniowym uprawnia do uzyskania jednej zniżki w Promocji. Po zakończeniu trzech Okresów rozliczeniowych od dnia przystąpienia do Promocji, opłaty za korzystanie z Pakietu Usług będą pobierane zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://samito.co/pakiety/. Dokonanie częściowej płatności z tytułu korzystania z Pakietu Usług w danym Okresie rozliczeniowym, nie uprawnia do otrzymania zniżki w Promocji.

 

Promocja „1koszyk dla klientów mBank - edycja II”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „1koszyk dla klientów mBank - edycja II” są określone w Regulaminie Promocji „1koszyk dla klientów mBank - edycja II” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r. . włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2. zawrą z FSI umowę o świadczenie Usług poprzez rejestrację w Serwisie FSI na stronie  www.1koszyk.pl/dla-kogo/mBank

3. podczas rejestracji na stronie www.1koszyk.pl/dla-kogo/mBank w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank” oraz zaakceptują Regulamin promocji „1koszyk dla klientów mBank - edycja II”;

4. podadzą Rachunek prowadzony przez mBank, jako rachunek do wypłat z tytułu sprzedaży dokonanej za pomocą Serwisu 1koszyk.

Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania. W Promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w Serwisie 1koszyk przed dniem przystąpienia do Promocji.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma zniżkę w wysokości 0,41 pp. od standardowo naliczanej prowizji za sprzedaż za pośrednictwem Serwisu 1koszyk. Zniżka obowiązywać będzie przez trzy miesiące od dnia rejestracji w Serwisie 1koszyk. Po zakończeniu promocji, opłaty i prowizje będą naliczane według cennika dostępnego po zalogowaniu do Serwisu 1koszyk, w zakładce Rozliczenia/ Prowizje.

 

Promocja „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro – edycja II”

Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro – edycja II” są określone w Regulaminie Promocji „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro – edycja II” dostępnym na stronie www.mbank.pl/firma-w-internecie

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) są posiadaczami Rachunku mBanku,

b) nie posiadają Konta Firma w Serwisie Allegro,

c) wyrażą chęć skorzystania z Promocji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbankwpisując we wskazanym formularzu Kod o treści „mBank”,

d) zarejestrują Konto Firma w Serwisie Allegro akceptując jednocześnie Regulamin Allegro dostępny na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl,

e) wskażą jako Konto do wypłat Rachunek mBanku i nie dokonają jego zmiany w okresie trwania Promocji,

f) zaakceptują Regulamin Promocji.

Uczestnik Promocji, który spełni warunki zgodnie z zapisami §5. ust. 2 otrzyma bez opłat pakiet 210 szt. oznaczeń okazyjnych (oznaczenie Nowość w liczbie 70 szt., oznaczenie Rabat ilościowy w liczbie 70 szt., oznaczenie Okazja w liczbie 70 szt.), określonych w Serwisie Allegro w ramach „Regulaminu programu “Benefity Strefy Okazji dla klientów mBank” dostępnym na stronie https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-benefity-strefy-okazji-dla-klientow-mbank-z8Eay2vAwhX, dalej „Benefit”.

Informacja o udostępnionym Beneficie będzie dostępna dla Uczestnika promocji w ramach Konta Firma w Serwisie Allegro w zakładce Centrum Zniżek. Benefit zostanie udostępniony do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik promocji zarejestruje Konto Firma. Benefit będzie do wykorzystania przez 90 dni od dnia udostępnienia go w zakładce Centrum Zniżek w Koncie Firma. Do Promocji można przystąpić tylko raz w ciągu jej trwania.