Przedsiębiorco, weź udział w pilotażu kart walutowych w EUR i USD!

 

Gwarantujemy 0 zł za korzystanie z karty przez rok

Po roku miesięczna opłata za kartę wyniesie 5 zł. Zostaniesz zwolniony z tej opłaty, jeżeli wykonasz kartą min. 1 transakcję w miesiącu.

 

Płać za firmowe wydatki za granicą z kartą walutową w EUR i USD:

Oferujemy dwie karty z białym tłem i przezroczystym logo:

Jak zawnioskować o kartę?

Kliknij w przycisk i zawnioskuj o kartę

 

Zamów kartę w pilotażu

 

Kliknij w przycisk i wypełnij wniosek o konto walutowe. Po wypełnieniu wniosku otrzymasz wiadomość w serwisie transakcyjnym z wnioskiem o kartę w pilotażu.

 

Otwórz konto walutowe

Kliknij w przycisk i wypełnij wniosek o bieżące konto firmowe wraz z firmowym kontem walutowym. Po wypełnieniu wniosku otrzymasz wiadomość w serwisie transakcyjnym z wnioskiem o kartę w pilotażu.

 

Otwórz konto firmowe

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki związane z pilotażem kart walutowych są określone w Regulaminie Pilotażu „Karta walutowa dla Twojej firmy”, dostępnym na tej stronie. Pilotaż trwa od 13.08.2018 r. do 07.01.2019 r. włącznie i jest skierowany do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły i przedszkola, niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły i parafie oraz związki wyznaniowe zwanych dalej Uczestnikami Pilotażu, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. posiadają rachunek bieżący w walucie obcej EUR i/lub USD w mBanku,

2. złożą wniosek o wydanie Karty w Pilotażu Visa Business EUR i/lub Visa Business USD,

3. przystąpią do Pilotażu poprzez zaznaczenie na wniosku oświadczenia o treści wskazanej w Regulaminie Pilotażu.

 

Uczestnikom Pilotażu, którzy spełnią ww. warunki Bank wyda Kartę na poniższych zasadach:

- 0 zł za wydanie Karty w Pilotażu,

- 0 zł za Kartę wydaną w Pilotażu na okres 12 m-cy od dnia złożenia wniosku o Pilotaż (po tym okresie opłata będzie zgodna z aktualnie obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”),

- 0 zł prowizji za wypłaty z bankomatów za granicą w walutach Karty, odpowiednio dla karty Visa Business EUR – EUR, dla karty Visa Business USD - USD,

- brak kosztów przewalutowania przy transakcjach w walucie Karty, odpowiednio dla karty Visa Business EUR – EUR, dla karty Visa Business USD – USD.

 

Uczestnik Pilotażu może w każdej chwili zrezygnować z Karty w Pilotażu powiadamiając Bank o chęci rezygnacji w sposób wskazany w Regulaminie Pilotażu.

 

Po okresie Pilotażu, Uczestnik Pilotażu będzie mógł zrezygnować z Karty zgodnie z „Regulaminem kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.