Dlaczego warto skorzystać z mLeasingu?

nowe i używane, osobowe oraz ciężarowe do 3,5 t, i motocykle              

a od motocykli wkład własny wynosi jedynie 20%

na okres: od 6 do 72 mies. – dla samochodów i do 60 mies. – dla motocykli

do 100 000 zł netto w uproszczonej procedurze

od złożenia wniosku. Dodatkowo auta zakupione w wirtualnym markecie mLeasing otrzymasz z dostawą pod wskazany adres i z możliwością zwrotu do 7 dni

 

dzięki eFakturze i dostępowi do Portalu Klienta

 

Skorzystaj z kalkulatora i sam oblicz ratę leasingu

Zobacz, jak w kilku prostych krokach otrzymać leasing?

oddzwonimy do Ciebie i ustalimy szczegóły oferty

 

Zostaw kontakt

 

który w razie potrzeby pomożemy Ci wypełnić.

na podstawie którego będziemy mogli potwierdzić Ci decyzję

w siedzibie Twojej firmy, w oddziale mLeasingu lub podczas połączenia LIVE

Skorzystaj także z oferowanego w mLeasing ubezpieczenia pojazdu.

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

  • Leasing to prosta i szybka procedura udzielenia finansowania. To też minimum formalności i niewielkie zaangażowanie kapitału własnego, który można przeznaczyć na rozwój prowadzonej działalności lub inne inwestycje.

    

 •  

  Czym leasing różni się od kredytu?

  • W przypadku leasingu – to firma leasingowa, czyli podmiot finansujący jest właścicielem auta lub innego przedmiotu leasingu, zaś korzystający z leasingu użytkownikiem pojazdu. Po zakończeniu umowy korzystający może wykupić pojazd za cenę ustaloną przy zawarciu umowy. W kredycie – kredytobiorca staje się właścicielem pojazdu, który jest nabywany za środki przyznane przez bank.

 •  

  Jaka jest procedura przyznania leasingu?

  • Po wybraniu przedmiotu leasingu, składasz wniosek leasingowy. Możemy poprosić Cię o dołączenie dokumentów dodatkowych. Przeanalizujemy Twój wniosek i wydamy decyzję. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, podpisujemy umowę leasingu. Jeśli w umowie występuje opłata wstępna, dokonujesz wpłaty. A następnie możesz już odebrać przedmiot leasingu.

 •  

  Na jaki okres mogę wziąć leasing?

  • W przypadku leasingu operacyjnego okres finansowania wynosi od 24 do 72 miesięcy. Okres finansowania dla leasingu finansowego i pożyczki wynosi od 6 do 72 miesięcy. Dla pojazdów używanych okres leasingu uzależniony jest od roku produkcji samochodu.

 •  

  Czy możliwe jest skrócenie lub wydłużenie umowy leasingu?

  • Tak, umowę leasingu można skrócić lub wydłużyć w trakcie trwania umowy. Przy czym należy pamiętać, że dla leasingu operacyjnego umowa musi trwać minimum 24 miesiące. Za wydłużenie lub skrócenie umowy pobierana jest dodatkowa oplata administracyjna zgodnie z dostępną na stronie mLeasing tabelą.

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Samochody poleasingowe

 • samochody tylko z pewnego źródła
 • stan techniczny potwierdzony certyfikatem
 • bezpieczna dostawa pod drzwi
więcej na temat Samochody poleasingowe
 

Najem długoterminowy

 • 0 zł wkładu własnego
 • możliwość zwrotu pojazdu i wymiany na nowe auto
 • jedna rata z kompletem usług dodatkowych
więcej na temat Najem długoterminowy
 

Fotowoltaika

 • koszt inwestycji aż do 250 000 zł
 • wygodna forma finansowania: leasing lub pożyczka
 • waluta finansowania PLN lub EUR
więcej na temat Fotowoltaika

To nie jest oferta. Leasingodawcą jest mLeasing Sp. z o.o. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności leasingowej potencjalnego leasingobiorcy przez mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki i usługi są określone w umowie leasingowej zawartej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. 

 

 

Informacje dotyczące agenta ubezpieczeniowego

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.) (dalej „Ustawa”) niniejszym przekazujemy następujące informacje dotyczące Asekum sp. z o.o. („Agent”):

1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy.

2. Agent wykonuje działalność agencyjną pod firmą: Asekum sp. z o.o.

3. Adres siedziby Agenta: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

4. Adres korespondencyjny Agenta: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: mpolisa@asekum.pl. Kontakt pod nr telefonu: 22 718 41 40.

5. Agent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000712454, posiada nr NIP 5272833509, nr REGON 369188970, a wysokość kapitału zakładowego Agenta wynosi 32 005 000 zł.

6. Agent jest wpisany do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) pod nr 11239312/A. Rejestr agentów dostępny jest na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online. Wpis do rejestru agentów można sprawdzić:

a) na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/,

b)telefonicznie – kontakt z Departamentem Licencji Ubezpieczeniowych pod numerem 22 262 49 76,

c) pisemnie – adres korespondencyjny KNF: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr.poczt. 419, 00-950 Warszawa.

7. Agent nie posiada akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie po-siada udziałów Agenta uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Agenta.

8. Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Agent wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

2) Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

3) Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

4) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

5) Europ Assistance Limited Company Oddział w Irlandii

6) Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce

7) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

8) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

9) W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Agent otrzymuje od zakładu ubezpieczeń prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Agent może otrzymywać od zakładu ubezpieczeń również inny rodzaj wynagrodzenia.

10) Klient Agenta będący osobą fizyczną lub osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może złożyć reklamację na działalność Agenta w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową. Reklamację można złożyć:

a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Agenta obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres: Asekum sp. z o.o., ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa;

b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 718 41 40 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Agenta obsługującej klientów;

c) e-mailem na adres: reklamacje-ubezpieczeniowe@asekum.pl.

Poza reklamacjami, wszyscy klienci Agenta mają możliwość złożenia skargi.

Spór pomiędzy osobą fizyczną będącą klientem Agenta a Agentem w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym jako podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Udział Agenta w takim postępowaniu jest obowiązkowy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Strona internetowa Rzecznika Finansowego dostępna jest pod adresem www.rf.gov.pl.

Realizując wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486) Agent udostępnia Państwu pod adresem https://mleasing.pl/firmy-i-korporacje/ubezpieczenia/pelnomocnictwa-tu/  pełnomocnictwo zakładu ubezpieczeń do wykonywania czynności przez Agenta w imieniu tego zakładu