Dopasuj kredyt do potrzeb Twojej firmy.
Zdecyduj, która forma finansowania jest dla Ciebie lepsza.

 

 

 

Kredyt w rachunku bieżącym:

  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • odsetki naliczymy tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
  • limit odnawiamy co 12 miesięcy
  • Ty decydujesz o czasie i kwocie spłaty kredytu


Pożyczka dla firm:

  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • spłacisz ją w dogodnych ratach od 3 do 84 miesięcy
  • nawet do 3 miesięcy karencji w spłacie

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm oraz Promocją „Możesz więcej z prowizją 0 zł” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Możesz więcej z prowizją 0 zł” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/prosty-kredyt/

 

Promocja „Możesz więcej z prowizją 0 zł” trwa od 14.03.2018 r. do 13.04.2018 r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:

a) 0% prowizji liczonej od kwoty kredytu/pożyczki za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm

b) 5,9% marży Banku

c) 3% prowizji od zaangażowania

d) 3% prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm

e) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,72% na dzień 22.02.2018

Promocja „Możesz więcej z prowizją 0 zł” jest skierowana do rezydentów będących osobą fizyczną prowadzącą  działalność gospodarczą jednoosobowo lub będących  wspólnikami w spółce cywilnej, do spółek jawnych, partnerskich i spółek z o.o., które w okresie trwania Promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) złożą wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm na minimalną kwotę 21 000 zł lub wniosek o pożyczkę dla firm na minimalną kwotę 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.

b) wpiszą na wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm w polu „Kod rabatowy” specjalny 7-znakowy kod rabatowy publikowany w materiałach i akcjach marketingowych przygotowanych przy udziale Organizatora.

 

Promocja nie obejmuje podwyższeń kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.