Dopasuj kredyt do potrzeb Twojej firmy.
Zdecyduj, która forma finansowania jest dla Ciebie lepsza.

 

 

 

Kredyt w rachunku bieżącym:

  • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
  • marża 5,8%
  • kredyt dostępny już od kwoty 21 000 zł
  • limit, który odnawia się wielokrotnie


Pożyczka dla firm:

  • 0 zł prowizji za udzielenie pożyczki
  • marża 5,8%
  • pożyczka dostępna już od 15 000 zł
  • spłacisz ją w dogodnych ratach od 3 do 84 miesięcy

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm oraz Promocją „Kredyt bez prowizji za udzielenie” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Kredyt bez prowizji za udzielenie” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/prosty-kredyt/.

Promocja „Kredyt bez prowizji za udzielenie” trwa od 17.04.2018 r. do 30.04.2018 r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:
a) 0% prowizji liczonej od kwoty kredytu/pożyczki za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm
b) 5,8% marży Banku
c) 3% prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm
d) 3% prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm
e) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,72% na dzień 22.02.2018
Promocja „Kredyt bez prowizji za udzielenie” jest skierowana do rezydentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo lub będących wspólnikami w spółce cywilnej, w spółce jawnej, w spółce partnerskiej oraz spółek z o.o., które w okresie trwania Promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm na minimalną kwotę 21 000 zł lub wniosek o pożyczkę dla firm na minimalną kwotę 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.
b) wpiszą na wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm w polu „Kod rabatowy” specjalny 7-znakowy kod rabatowy publikowany w materiałach i akcjach marketingowych przygotowanych przy udziale Organizatora.

Promocja nie obejmuje podwyższeń kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.