Warunki

 •  wysoka kwota kredytu – nawet 1 mln PLN
 •  finansujemy nawet 100% wysokości nakładów inwestycyjnych netto + kredyt VAT
 •  oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR3M
 •  kredyt udzielany jest w PLN
 • istnieje możliwość uwzględnienia przyszłych dochodów uzyskiwanych w ramach planowanych inwestycji - kredyt na biznesplan

 

Zabezpieczenia

 • zastaw, rejestrowy na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy
 • gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Na jaki cel Twoja firma może przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego:

 • zakup nowych i używanych środków trwałych
 • możliwość zrefinansowania opłat okołokredytowych

 

Kredyt udzielany jest przedsiębiorcom lub osobom wykonującym wolny zawód, którzy:

 • prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy
 • posiadają rachunek w mBanku przez okres 6 miesięcy lub przedłożą opinię bankową z innego banku za ww. okres
 • istnieje również możliwość uzyskania finansowania od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej

Wybrane opłaty i oprocentowanie

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0,2% min. 200 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

od 1% do 4% kwoty kredytu

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

 2% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu

0%

 

 

Więcej informacji w naszych placówkach

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu inwestycyjnego dla firm oraz kredytu VAT dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem inwestycyjnym dla firm oraz kredytem VAT dla firm są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania Kredytu VAT dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyt-bez-hipoteki