Skorzystaj z dopłat do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

 

  • Atrakcyjna marża kredytu teraz 4,5% z uzyskaniem dopłaty do oprocentowania. Dopłata do oprocentowania to pomoc udzielana przez mBank z Funduszu Dopłat do Oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Nawet do 500 tys. limitu w rachunku bieżącym – wniosek możesz złożyć bez wychodzenia z domu, a dokumenty dostarczyć całkowicie online
  • Umowa kredytu z dopłatą musi być zawarta najpóźniej do 31.12.2020 r., a dopłaty są realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy od jej zawarcia

Skorzystaj z kalkulatora i sam oblicz wysokość odsetek

 
Wystarczy kilka kroków, by otrzymać kredyt w rachunku bieżącym z dopłatami

Aby skorzystać z dopłat do oprocentowania, złóż wniosek o kredyt w rachunku bieżącym lub - jeśli posiadasz już kredyt - zawnioskuj o jego podwyższenie. Wniosek musisz złożyć do 16. grudnia 2020 r., a Umowę i Aneks zawrzeć do 31. grudnia 2020 r.

Złóż wniosek online, w placówce lub na mLinii 801 300 800

Poprosimy Cię o dostarczenie dokumentów do placówki lub online (poprzez e-mail).

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję.

Umowę kredytu oraz Aneks dotyczący dopłat do oprocentowania podpiszesz w placówce lub zaakceptujesz online.

Pieniądze wypłacimy na Twoje konto firmowe.

 
Wnioskujesz o nowy kredyt w rachunku bieżącym z dopłatą do oprocentowania? Zobacz, jak to działa

Dzięki pomocy publicznej z budżetu państwa zyskujesz dopłaty do odsetek. Odsetki pobierane są w cyklach miesięcznych zgodnie z umową kredytu. Rozliczenie odsetek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje automatycznie. Różnica w wysokości odsetek wynikająca z dopłaty do oprocentowania zostanie zwrócona na Twoje konto firmowe.

Po podpisaniu Umowy kredytu i Aneksu dotyczącego dopłat z Funduszu Dopłat do Oprocentowania uruchamiamy kredyt.

Po miesiącu od uruchomienia kredytu pobieramy odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.

Automatycznie zgłaszamy do BGK wniosek o dopłatę do oprocentowania.

BGK przekazuje dopłaty do oprocentowania na rachunek mBanku.

Przeksięgowujemy dopłatę z BGK na Twój rachunek firmowy.

Masz 200 000 zł kredytu w rachunku bieżącym z oprocentowaniem 6%

Jeśli wykorzystasz połowę tej kwoty, w skali roku pobierzemy od niej odsetki w wysokości 6 000 zł.

Dzięki dopłatom do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych otrzymujesz zwrot części pobranych odsetek i oszczędzasz 2 000 zł .

 
Kto może skorzystać z dopłat do oprocentowania?

Program dopłat do oprocentowania przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, którzy spełniają warunki:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (zgodnie z ustawą „Prawo przedsiębiorców” z dnia 6.03.2018 r.) lub zawiesili wykonywanie tej działalności po 1.02.2020 r. ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19,
  • utracili lub są zagrożeni utratą płynności finansowej (rozumianej jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań),
  • nie korzystają z dopłat do oprocentowania kredytu na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
  • na 31.12.2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Dopłaty do oprocentowania są finansowane i realizowane przez Fundusz Dopłat do Oprocentowania.
Więcej informacji o dopłatach do oprocentowania znajdziesz tutaj.
 
Posłuchaj też webinaru „Czym jest tarcza 4.0?
 

Najczęściej zadawane pytania

Nota prawna

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w rachunku bieżącym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyt-w-rachunku/. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek

 

Materiał dotyczący dopłat do oprocentowania ma charakter wyłącznie informacyjny. Wsparcia finansowego  (dopłat do oprocentowania) w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Zasady i warunki otrzymania określa Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.