Teraz jeszcze niższe oprocentowanie i 0 zł prowizji za udzielenie kredytu dla firm

 

Sprawdź warunki promocyjnego kredytu w najlepszym banku dla firm według Forbes:

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu
  • promocyjne oprocentowanie
  • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu

 

Promocja trwa w dniach 17.01.2018 r. - 20.02.2018 r.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla firm oraz Promocji „Dobry interes z mBankiem” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla kredytobiorców mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Dobry interes z mBankiem” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/promocje/dobry-kredyt/
Promocja „Dobry interes z mBankiem” trwa od 17.01.2018 r. do 20.02.2018 r. i dotyczy udzielania Kredytu dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:
a) 0% prowizji za udzielenie kredytu
b) zmienna stopa procentowa oparta o marżę Banku: 5,5% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki dla firm dla kwoty w przedziale 21 tys. do 30 tys.; 5,1% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym równiej kwocie 30 tys. lub powyżej kwoty 30 tys. i pożyczki dla firm powyżej kwoty 30 tys.; 4,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME
c) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,73% na dzień 29.11.2017
d) 0% prowizji od zaangażowania
Promocja „Dobry interes z mBankiem” skierowana jest do rezydentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będących wspólnikami w spółce cywilnej, w spółce jawnej, w spółce partnerskiej oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek o Kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME na minimalną kwotę kredytu 21 000 zł lub pożyczkę dla firm na minimalną kwotę kredytu 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.
b) zawnioskują o Ubezpieczenie spłaty Kredytu firmowego w przypadku Kredytu w rachunku bieżącym i Kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME (koszt ubezpieczenia - 0,35% od kwoty średniego salda zadłużenia w poprzedzającym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia, nie mniej niż 0,98 zł) lub o Pakiet Bezpieczna Spłata w przypadku Pożyczki dla Firm (koszt ubezpieczenia - 0,15% pomnożona przez liczbę miesięcy Pożyczki dla Firm i łączną kwotę Pożyczki dla Firm).
Wypełnienie pola „Kod rabatowy” o którym jest mowa w § 5 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji „Dobry interes z mBankiem” nie jest wymagane gdyż specjalny 7 znakowy kod rabatowy jest już wprowadzony do linku wniosku o kredyt firmowy.
W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.).
mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat