Teraz gdy korzystasz z promocyjnego faktoringu, otrzymasz promocyjne warunki także na kredyt lub na pożyczkę dla firm.

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, a chcesz mieć gotówkę od razu, nie czekając aż twój kontrahent zapłaci? Faktoring jest dla Ciebie.

 
Zyskaj promocyjne warunki faktoringu:

za finansowanie faktur w trakcie trwania promocji,

za uruchomienie limitu faktoringowego,

pieniądze za fakturę nawet w 15 minut na koncie od momentu złożenia wniosku o sfinansowanie faktury.

 
 
Sprawdź ile zapłacisz za faktoring w tej w promocji:

 
Oblicz ile miesięcznie wyniesie cię rata za odsetki w kredycie w rachunku bieżącym:

 
Sprawdź miesięczną ratę promocyjnej pożyczki dla firm:


Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

lub zostaw kontakt, oddzwonimy


Jak otrzymać promocyjne warunki dla faktoringu i kredytu dla firm?

 

Wypełniasz wniosek o promocyjny faktoring

 

Po wysłaniu wniosku o faktoring automatycznie otworzy Ci się wniosek o kredyt lub pożyczkę dla firm na promocyjnych warunkach

 

Wypełniasz wniosek o promocyjny kredyt lub pożyczkę dla firm

 

Po podjęciu decyzji przez bank najpierw otrzymasz do zaakceptowania w serwisie transakcyjnym umowę o faktoring, a do 24 godzin umowę o kredyt lub pożyczkę

Opłaty i prowizje

Za co płacę? Opłata
Kredyt w rachunku bieżącym
Pożyczka dla firm
Kwota od 21 000 zł do 500 000 zł od 21 000 zł do 200 000 zł
Marża 4,9 % 4,9 %
Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł 0 zł
Prowizja za udzielenie 0% kwoty kredytu 0% kwoty pożyczki
Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki nie dotyczy
2% min. 100 zł
Prowizja od niewykorzystanej kwoty 0% nie dotyczy

 

Masz pytania?

 •  

  Akceptacja umowy o faktoring i o kredyt w promocji „W duecie taniej”

  • Po złożeniu wniosku o faktoring i wniosku o kredyt dla firm w promocji „W duecie taniej” będziesz miał do zaakceptowania dwie umowy. Jako pierwszą otrzymasz na skrzynkę w swoim serwisie transakcyjnym umowę o faktoring, po jej zaakceptowaniu i uruchomieniu faktoringu otrzymasz na skrzynkę w serwisie transakcyjnym umowę o kredyt dla firm. Jeśli będziesz podpisywał umowy w placówce Banku to otrzymasz je do podpisania na jednym spotkaniu z doradcą.

 •  

  Jak działa kredyt w rachunku bieżącym?

  • Kredyt podwyższa saldo dostępne rachunku. Każde wpłacone pieniądze na konto Twojej firmy, są traktowane jako częściowa spłata wykorzystanego limitu. Dzięki temu ilość dostępnych środków będzie się nieustannie odnawiać, a regularnie spłacane należności nie będą generowały odsetek. Po upływie dwunastu miesięcy kredyt w rachunku bieżącym zostanie automatycznie przedłużony, jeśli korzystasz z produktu zgodnie z umową

   Sposób wykorzystania kredytu to:

   • przelew dowolny lub zdefiniowany,
   • wypłata z bankomatu,
   • transakcja bezgotówkowa przy użyciu karty debetowej.
 •  

  Jak mogę dostać pożyczkę dla firm?

  • Wystarczy złożyć wniosek online, czyli w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub stronie internetowej lub w placówce mBanku, przez infolinię. Bank rozpatrzy Twój wniosek i poinformuje Cię o decyzji. Jeśli będą wymagane dodatkowe dokumenty otrzymasz ich listę po złożeniu wniosku lub poinformuje Cię o tym doradca.

   Jeżeli decyzja będzie pozytywna, podpiszesz umowę i od razu zyskasz możliwość korzystania z dodatkowych środków.

 •  

  Kto może skorzystać z faktoringu dla przedsiębiorców?

  • Faktoring jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy posiadają aktywne konto firmowe w mBanku oraz mają wystawioną przez Bank ofertę faktoringu. Aby uzyskać faktoring należy złożyć wniosek o limit faktoringowy oraz zaakceptować umowę faktoringową.

 •  

  Co oznacza faktoring z okresem regresu?

  • Jest to faktoring, w którym Bank automatycznie wydłuża okres spłaty sfinansowanej faktury o 14 dni od daty zapadalności faktury. Za to wydłużenie spłaty Bank pobiera prowizję zgodnie z TOPB.

 •  

  Jak sfinansować podjedyńczą fakturę

  • Aby sfinansować poszczególną fakturę sprzedażową, należy złożyć w serwisie transakcyjnym wniosek o sfinansowanie faktury w ramach przyznanego już limitu faktoringowego. Pieniądze za fakturę pojawią się na koncie firmowym w ciągu 15 minut. Uwaga, dana faktura może zostać sfinansowana tylko raz.

Nota prawna:

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt i faktoring. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm, pożyczką dla firm, faktoringiem oraz Promocją „W duecie taniej ”, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie faktoringu dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „W duecie taniej ”, dostępnych na stronie www.mBank.pl/firmy/kredyty/promocje/duet

Promocja „W duecie taniej ” (dalej Promocja) trwa od 05.03.2020 do 30.04.2020 i jest skierowana do rezydentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo, (dalej Uczestnicy Promocji), którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

złożą wniosek o przyznanie Limitu faktoringowego, przy czym przez złożenie wniosku o przyznanie Limitu faktoringowego rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku,

złożą wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm, kredyt w rachunku bieżącym dla firm z gwarancją COSME lub pożyczkę dla firm (dalej Kredyt firmowy) na minimalną kwotę Kredytu firmowego wynoszącą 21 000 zł według zasad i warunków przyznawania Kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku,

w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą rozpoczęcia Promocji nie został zamknięty kredyt w rachunku bieżącym udzielony Uczestnikowi Promocji,

złożony wniosek o Kredyt firmowy nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME,

uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie Limitu faktoringowego oraz na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpiszą Umowę faktoringu i umowę kredytową.

 

Uczestnicy Promocji, którzy spełnia powyższe warunki, otrzymają Kredyt firmowy na promocyjnych warunkach:

a) 0% prowizji za udzielenie Kredytu firmowego,

b) 4,9% marży Banku,

c) 0% prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm/kredycie w rachunku bieżącym dla firm z gwarancją COSME,

d) 2,5% prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm/kredycie w rachunku bieżącym dla firm z gwarancją COSME

Kredyt firmowy zostanie udzielony ze zmienną stopą procentową opartą o stałą marżę 4,9% oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w Banku wynosząca 1,71% z dnia 27.02.2020 r.

Uczestnik Promocji otrzyma również Finansowanie wierzytelności za 0% wartości wierzytelności w odniesieniu do każdej faktury zarejestrowanej w systemie Banku w terminie 05.03.2020 do 30.04.2020 pod warunkiem, że Uczestnik Promocji spełnia warunki Finansowania wierzytelności opisane w Regulaminie faktoringu dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Po zakończeniu Promocji opłaty za Finansowanie wierzytelności będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Promocja nie obejmuje prowizji za wydłużenie terminu okresu spłaty wierzytelności oraz prowizji za okres regresu określonych w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

 

 

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat