Teraz jeszcze niższe oprocentowanie i 0 zł prowizji za udzielenie kredytu dla firm

 

Sprawdź jakie możliwości daje Ci promocyjny kredyt dla firm:

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu
  • jeszcze niższe oprocentowanie
  • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu

 

Promocja trwa w dniach 21.11.2017 r. - 22.12.2017 r.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla firm oraz Promocji „Lepsza perspektywa 2018 z promocyjnym finansowaniem Twojej firmy” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla kredytobiorców mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Lepsza perspektywa 2018 z promocyjnym finansowaniem Twojej firmy” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/promocje/prosty-kredyt/

Promocja „Lepsza perspektywa 2018 z promocyjnym finansowaniem Twojej firmy” trwa od 21.11.2017 r. do 22.12.2017 r. i dotyczy udzielania Kredytu dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:

a) 0% prowizji za udzielenie kredytu

b) zmienna stopa procentowa oparta o marżę Banku: 5,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki dla firm dla kwoty w przedziale 21 tys. do 30 tys.; 5,3% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym powyżej kwoty 30 tys. i pożyczki dla firm powyżej kwoty 30 tys.; 4,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME

c) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,73% na dzień 30.08.2017

d) 0% prowizji od zaangażowania

Promocja „Lepsza perspektywa 2018 z promocyjnym finansowaniem Twojej firmy” skierowana jest do rezydentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo lub będących wspólnikami w spółce cywilnej, do spółek jawnych, partnerskich oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) złożą wniosek o Kredyt firmowy na minimalną kwotę kredytu 21 000 zł. według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.

b) zawnioskują o Ubezpieczenie spłaty Kredytu firmowego w przypadku Kredytu w rachunku bieżącym i Kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME (koszt ubezpieczenia - 0,35% od kwoty średniego salda zadłużenia w poprzedzającym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia, nie mniej niż 0,98 zł) lub o Pakiet Bezpieczna Spłata w przypadku Pożyczki dla Firm (koszt ubezpieczenia - 0,15% pomnożona przez liczbę miesięcy Pożyczki dla Firm i łączną kwotę Pożyczki dla Firm). Warunek ubezpieczenia obowiązuje w przypadku kwoty kredytu firmowego w przedziale 21 000 zł – 30 000 zł. Powyżej kwoty kredytu 30 000 zł warunek ubezpieczenia nie jest konieczny.

Wypełnienie pola „Kod rabatowy” o którym jest mowa w § 5 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji „Lepsza perspektywa 2018 z promocyjnym finansowaniem Twojej firmy” nie jest wymagane gdyż specjalny 7 znakowy kod rabatowy jest już wprowadzony do linku wniosku o kredyt firmowy.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.).

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat