Przedsiębiorco, potrzebujesz dobrego finansowania? Specjalnie na potrzeby
Twojej firmy przygotowaliśmy promocje kredytu na wyjątkowych warunkach:

prowizji za udzielenie kredytu

prowizji od zaangażowania

marży

Promocja ważna w dniach 13.06.2017 do 05.07.2017


W promocji masz możliwość wyboru spośród trzech produktów finansowania firm:

Kredyt w rachunku bieżącym:

  • nawet 500 000 zł kwoty kredytu
  • bez zabezpieczeń


Pożyczka dla firm:

  • okres kredytowania do 84 miesięcy
  • nawet 200 000zł na dowolny cel


Kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME:

  • od 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej
  • kredyt wyższy nawet o 50% dzięki wsparciu unijnemu


Przedsiębiorco pamiętaj o zabezpieczeniu siebie, rodziny i wspólników na wypadek zdarzeń losowych.

Sprawdź korzystne ubezpieczenia kredytów firmowych dla kredytów w rachunku bieżącym lub pożyczki dla firm, o ubezpieczenie możesz zawnioskować już na wniosku o kredyt dla firm.

Jak zawnioskować o kredyt dla firm w promocji?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak zawnioskować o kredyt dla firm w promocji? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla firm oraz  Promocji „Promocyjny Kredyt dla firm z mBankiem są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla kredytobiorców mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Promocyjny Kredyt dla firm z mBankiem” dostępne na stronie www.mbank.pl/irmy/kredyty/promocyjny-kredyt-dla-firm/.

Promocja „Promocyjny Kredyt dla firm z mBankiem” trwa od 13.06.2017 r. do 05.07.2017 r. i dotyczy udzielania Kredytu dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:

-prowizja od udzielenia kredytu: 0% prowizji od udzielenia kredytu dla kredytu w rachunku bieżącym;  dla kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME i  pożyczki dla firm.

-zmienna stopa procentowa oparta o zmienną marzę banku: 5,5% dla  kredytu w rachunku bieżącym; dla kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME i pożyczki dla firm

-zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w banku, która wynosi 1,73% z dnia 30.05.2017

-0 % prowizji od zaangażowania

-promocyjna prowizja za odnowienie kredytu: 3% dla kredytu w rachunku bieżącym; 2,5% dla kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME. Prowizja za odnowienie kredytu nie dotyczy pożyczki dla firm

Promocja „Promocyjny Kredyt dla firm z mBankiem” dotyczy klientów banku, rezydentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz spółce z o.o., którzy w okresie trwania promocji złożą wniosek o Kredyt firmowy na minimalną kwotę kredytu 30 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.

 

W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo).