Zyskaj promocyjne warunki na kredyt w rachunku bieżącym, pożyczkę dla firm lub kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME:

Produkt

Prowizja za udzielenie (% kwoty kredytu)

Marża Banku

Prowizja od zaangażowania

Kredyt w rachunku bieżącym

0%

6,7%

0%

Kredyt w rachunku bieżącym powyżej kwoty 60 tys.

0%

5,9%

0%

Kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME

0%

4,9%

0%

Pożyczka dla firm

0%

6,9%

n/d

Pożyczka dla firm dla kwoty 30-60 tys.

0%

6,3%

n/d

Pożyczka dla firm powyżej kwoty 60 tys.

0%

5,9%

n/d

 


Promocja ważna w dniach 19.09.2017 r. do 05.10.2017 r

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla firm oraz Promocji „Kod rabatowy dla Kredytu dla firm V edycja” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla kredytobiorców mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Kod rabatowy dla Kredytu dla firm V edycja” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/promocje/kod-rabatowy4/

Promocja „Kod rabatowy dla Kredytu dla firm V edycja” trwa od 19.09.2017 r. do 05.10.2017 r.

 i dotyczy udzielania Kredytu dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:

a). 0% prowizji za udzielenie kredytu

b). Zmienna stopa procentowa oparta o marżę banku: 6,7% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, 5,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym powyżej kwoty 60 tys i pożyczki dla firm powyżej kwoty 60 tys, 4,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME, 6,9% w przypadku pożyczki dla firm do kwoty 20 -30 tys; 6,3% w przypadku pożyczki dla firm dla kwoty 30-60 tys

c). Zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,73% na dzień 30.08.2017

d). 0 % prowizji od zaangażowania

Promocja „Kod rabatowy dla kredytu dla firm V edycja” jest skierowana do klientów banku, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo albo jako będące wspólnikami w spółce cywilnej, do spółek jawnych, partnerskich i spółek z o.o., które w okresie trwania promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

a). złożą wniosek o Kredyt firmowy na minimalną kwotę kredytu 30 000 zł. według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.

b). zawnioskują o Ubezpieczenie spłaty Kredytu firmowego w przypadku Kredytu w rachunku bieżącym (koszt ubezpieczenia - 0,35% od kwoty średniego salda zadłużenia w poprzedzającym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia, nie mniej niż 0,98 zł) lub o Pakiet Bezpieczna Spłata w przypadku Pożyczki dla Firm (koszt ubezpieczenia - 0,15% pomnożona przez liczbę miesięcy Pożyczki dla Firm i łączną kwotę Pożyczki dla Firm). Warunek ubezpieczenia obowiązuje w przypadku kwoty kredytu firmowego w przedziale 20 000 zł – 30 000 zł. Powyżej kwoty kredytu 30 000 zł warunek ubezpieczenia nie jest konieczny.

 

Wypełnienie pola „Kod rabatowy” o którym jest mowa w § 5 ust. 1 lit. c Regulaminu Promocji „Kod rabatowy dla Kredytu dla firm V edycja” nie jest wymagane gdyż specjalny 7 znakowy kod rabatowy jest już wprowadzony do linku wniosku o kredyt firmowy.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo).

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat