Załóż mBiznes konto i korzystaj bezpłatnie przez 6 miesięcy z prestiżowych przestrzeni biurowych Business Link.
Zbuduj swój biznes w miejscu, gdzie startowały najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy.

Poznaj korzyści biura w Business Link:

odbierz kartę dostępu aż w 9 lokalizacjach i korzystaj z biura w wygodnym dla ciebie miejscu i czasie

bądź w stałym kontakcie ze swoimi klientami, dzięki szybkiemu internetowi odbieraj i wysyłaj ważne pliki

rób sobie przerwy i korzystaj z całkowicie darmowego poczęstunku w postaci kawy i herbaty

nawiązujesz kontakty z innymi przedsiębiorcami jak również inwestorami, którzy wesprą cię i podpowiedzą jak właściwe prowadzić biznes

korzystaj ze szkoleń i eventów dla przedsiębiorców

Business Link to akcelelator sukcesu, z przestrzeni biurowych skorzystało już ponad 2000 przedsiębiorców. Wielu z nich odniosło spektakularny sukces. Teraz Ty też możesz rozwijać firmę w społeczności najlepszych polskich startupów.

Pytania i odpowiedzi


Przeczytaj na naszym blogu, jakie kroki wykonać, aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą.

na temat Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

  • z Google Pay łatwo zapłacisz telefonem za zakupy
  • z tempem wydatków szybko sprawdzisz, czy wydajesz więcej niż zazwyczaj
  • bezpłatne powiadomienia podpowiedzą, kiedy wpłynęła pensja

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort oraz Promocją „mBiznes Komfort konto z biurem - edycja IV” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem edycja IV” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na : www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html na stronie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem edycja III” https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/. Promocja trwa od 11.01.2019 do 31.03.2019 r. włącznie. Promocja rachunku bieżącego mBiznes Komfort, przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów złotych przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z o.o. w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły i przedszkola, niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły i parafie oraz związki wyznaniowe zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

- w okresie trwania Promocji złoży wniosek o otwarcie rachunku mBiznes konto Komfort (zwanym dalej „rachunkiem bieżącym”) ze strony dedykowanej niniejszej Promocji, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi  mFinanse S.A. oraz u konsultantów mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800,

- w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego w ust. 1 pkt a).,

- w trakcie składania wniosku o rachunek bieżący, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a zaakceptują Regulamin Promocji „mBiznes Konto Komfort z biurem”.

- wniosek, o którym mowa w pkt a) zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Bank i podpisana zostanie Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla firm.

Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku, dla danego numeru NIP do dnia 02.01.2019 r. oraz przedsiębiorcy posiadający podpisaną umowę z AIP przed przystąpieniem do Promocji „ mBiznes konto Komfort z biurem edycja IV.

Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone powyżej otrzyma:

- darmowy dostęp przez 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, do powierzchni biurowej będącej własnością AIP w 9 lokalizacjach w całej Polsce, których aktualna lista znajduje się na stronie  https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem w sekcji „Pytania i Odpowiedzi”.

- prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie  rachunku bieżącego

- 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,

- 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Euronet na terenie Polski na okres 6 m-cy

W ramach promocji Uczestnik Promocji otrzymuje jedną kartę dostępu do przestrzeni biurowej w Business Linku.

W celu otrzymania karty dostępu do powierzchni biurowej będącej własnością AIP umożliwiającej korzystanie z jej udogodnień (internet, kawa, herbata, system druku), powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu, współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP oraz eventów biznesowych, a także możliwości odpłatnego wynajmu sal spotkań według stawek za wynajem obowiązujących w AIP, Uczestnik Promocji musi podpisać regulamin porządkowy Business Link. Podpisanie regulaminu możliwe jest w jednej z dziewięciu lokalizacji Business Link a ich adresy dostępne są na stronie internetowej https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/ w sekcji „Pytania i Odpowiedzi”. Na podanej stronie internetowej  można zapoznać się również z regulaminem porządkowym Business Link.

Wszystkie pozostałe opłaty dotyczące prowadzenia rachunku mBiznes konto Komfort będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


Powierzchnie biurowe oraz dostęp do infrastruktury i eventów biznesowych dostarcza Partner Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

 

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat