Załóż mBiznes konto i korzystaj bezpłatnie przez 6 miesięcy z prestiżowych przestrzeni biurowych Business Link.
Zbuduj swój biznes w miejscu, gdzie startowały najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy.

Poznaj korzyści biura w Business Link:

odbierz kartę dostępu aż w 11 lokalizacjach i korzystaj z biura w wygodnym dla ciebie miejscu i czasie

pokaż się klientom od profesjonalnej strony i spotykaj się z nimi w nowoczesnych salach konferencyjnych

bądź w stałym kontakcie ze swoimi klientami, dzięki szybkiemu internetowi odbieraj i wysyłaj ważne pliki

rób sobie przerwy i korzystaj z całkowicie darmowego poczęstunku w postaci kawy i herbaty

nawiązujesz kontakty z innymi przedsiębiorcami jak również inwestorami, którzy wesprą cię i podpowiedzą jak właściwe prowadzić biznes

korzystaj ze szkoleń i eventów dla przedsiębiorców

Jak to działa?

Business Link to akcelelator sukcesu, z przestrzeni biurowych skorzystało już ponad 2000 przedsiębiorców. Wielu z nich odniosło spektakularny sukces. Teraz Ty też możesz rozwijać firmę w społeczności najlepszych polskich startupów.

Pytania i odpowiedzi


Przeczytaj na naszym blogu, jakie kroki wykonać, aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Otwórz konto z biurem

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Otwórz konto z biurem -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

na temat Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

  • z Androidem Pay łatwo zapłacisz telefonem za zakupy
  • z tempem wydatków szybko sprawdzisz, czy wydajesz więcej niż zazwyczaj
  • bezpłatne powiadomienia podpowiedzą, kiedy wpłynęła pensja

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort, oraz Promocją „mBiznes Komfort konto z biurem” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na : www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html na stronie Promocji https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/ Promocja trwa od 11.01.2018 do 31.03.2018 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla następujących przedsiębiorców: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego, spółdzielni, którzy spełnią łącznie następujące warunki:1) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Komfort, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „mBiznes Komfort Konto z biurem”, których lista dostępna jest na stronie www.mbank.pl, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz u konsultantów mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, 2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego w pkt 1). 3)w trakcie składania wniosku o rachunek bieżący, o którym mowa w pkt 1 zaakceptuje Regulamin Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem”.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w Banku, dla danego numeru NIP do dnia 10.01.2018 r. oraz przedsiębiorcy posiadający podpisaną umowę z AIP przed przystąpieniem do Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem”.
Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej otrzyma:
1. dostęp przez 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, do powierzchni biurowej będącej własnością AIP w 11 lokalizacjach w całej Polsce, których aktualna lista znajduje się na stronie https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-promo-bl Klient w ramach promocji może korzystać z powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP wraz z jej udogodnieniami (internet, kawa, herbata, system druku) oraz otrzyma możliwość odpłatnego wynajmu sal spotkań. Dodatkowo Uczestnik Promocji będzie mógł brać udział w eventach biznesowych organizowanych przez AIP i skierowanych do wszystkich klientów AIP.,
2. prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
3. pakiet 100 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
4. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
5. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Euronet na terenie Polski na okres 12 miesięcy, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
6. W celu otrzymania karty dostępu do powierzchni biurowej będącej własnością AIP umożliwiającej korzystanie z jej udogodnień (internet, kawa, herbata,), powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu, współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP oraz eventów biznesowych, a także możliwości odpłatnego wynajmu sal spotkań według stawek za wynajem obowiązujących w AIP. Uczestnik Promocji musi podpisać regulamin porządkowy Business Link. Podpisanie regulaminu możliwe jest w jednej z jedenastu lokalizacji Business Link a ich adresy dostępne są na stronie internetowej https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/
Opłaty za rachunki mBiznes konto Komfort po okresie promocyjnym będą zgodne z obowiązująca Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Powierzchnie biurowe oraz dostęp do infrastruktury i eventów biznesowych dostarcza Partner Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat