Załóż mBiznes konto i korzystaj bezpłatnie przez 6 miesięcy z prestiżowych przestrzeni biurowych Business Link.
Zbuduj swój biznes w miejscu, gdzie startowały najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy.

Poznaj korzyści biura w Business Link:

odbierz kartę dostępu aż w 11 lokalizacjach i korzystaj z biura w wygodnym dla ciebie miejscu i czasie

pokaż się klientom od profesjonalnej strony i spotykaj się z nimi w nowoczesnych salach konferencyjnych

bądź w stałym kontakcie ze swoimi klientami, dzięki szybkiemu internetowi odbieraj i wysyłaj ważne pliki

rób sobie przerwy i korzystaj z całkowicie darmowego poczęstunku w postaci kawy i herbaty

nawiązujesz kontakty z innymi przedsiębiorcami jak również inwestorami, którzy wesprą cię i podpowiedzą jak właściwe prowadzić biznes

korzystaj ze szkoleń i eventów dla przedsiębiorców

Business Link to akcelelator sukcesu, z przestrzeni biurowych skorzystało już ponad 2000 przedsiębiorców. Wielu z nich odniosło spektakularny sukces. Teraz Ty też możesz rozwijać firmę w społeczności najlepszych polskich startupów.

Pytania i odpowiedzi


Przeczytaj na naszym blogu, jakie kroki wykonać, aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Otwórz konto z biurem

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Otwórz konto z biurem -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię


Marka Godna Zaufania 
mBank laureatem w kategoriach Bank oferujący konto firmowe oraz kredyty/pożyczki dla firm

Najlepszy bank dla firm w 2017 roku wg Forbes

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców

na temat Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

Nowa aplikacja mobilna to nowe możliwości

  • z Google Pay łatwo zapłacisz telefonem za zakupy
  • z tempem wydatków szybko sprawdzisz, czy wydajesz więcej niż zazwyczaj
  • bezpłatne powiadomienia podpowiedzą, kiedy wpłynęła pensja

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort oraz Promocją „mBiznes Komfort konto z biurem edycja III” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem edycja III” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na : www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html na stronie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem edycja III” https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-promo-bl/.
Promocja trwa od 01.06.2018 do 31.12.2018 r. włącznie. Promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Komfort z biurem, przeznaczona jest dla przedsiębiorców
których roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów złotych przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z o.o. w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły i przedszkola, niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły i parafie oraz związki wyznaniowe zwanych dalej Uczestnikami Promocji,
którzy spełnią łącznie następujące warunki: 1) w okresie trwania Promocji złoży wniosek o otwarcie rachunku mBiznes konto Komfort (zwanym dalej rachunkiem bieżącym”) ze strony dedykowanej niniejszej Promocji, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz u konsultantów mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, 2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego w ust. 1 pkt 1)., 3) w trakcie składania wniosku o rachunek bieżący, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 zaakceptuje Regulamin Promocji „mBiznes Konto Komfort z biurem”. 4) wniosek, o którym mowa w pkt 1) zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Bank i podpisana zostanie Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla firm.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w Banku, dla danego numeru NIP do dnia 31.05.2018 r. oraz przedsiębiorcy posiadający podpisaną umowę z AIP przed przystąpieniem do Promocji „mBiznes konto Komfort z biurem”.
Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej otrzyma:
1. dostęp przez 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, do powierzchni biurowej będącej własnością AIP w 11 lokalizacjach w całej Polsce, których aktualna lista znajduje się na stronie https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-promo-bl w sekcji „Pytania i Odpowiedzi”.
2. Prowadzenie rachunku za 0 zł na kres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego
3. pakiet 100 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego
4. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN w wpłatomatach Banku i Euronetu na terenie Polski na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,

W ramach promocji Uczestnik Promocji otrzymuje jedną kartę dostępu do przestrzeni biurowej w Business Linku. W celu otrzymania karty dostępu do powierzchni biurowej będącej własnością AIP umożliwiającej korzystanie z jej udogodnień (internet, kawa, herbata, system druku), powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu, współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP oraz eventów biznesowych, a także możliwości odpłatnego wynajmu sal spotkań według stawek za wynajem obowiązujących w AIP, Uczestnik Promocji musi podpisać regulamin porządkowy Business Link. Podpisanie regulaminu możliwe jest w jednej z jedenastu lokalizacji Business Link a ich adresy dostępne są na stronie internetowej https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/ w sekcji „Pytania i Odpowiedzi”.
Wszystkie opłaty dotyczące prowadzenia rachunku bieżącego będą pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Na podanej stronie internetowej można zapoznać się również z regulaminem porządkowym Business Link.
Powierzchnie biurowe oraz dostęp do infrastruktury i eventów biznesowych dostarcza Partner Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat