Wystarczy opłacić pierwszy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł oraz dokonać płatności kartą debetową z tego rachunku by odebrać 100 zł zwrotu na konto.

Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w mBiznes Koncie Standard przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

Najlepszy bank dla firm w 2017 roku wg Forbes

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców.

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Na jaki okres jestem zobowiązany umową?

  • Nie ma wymaganego okresu na który umowa musi być podpisana. Możesz zrezygnować i zamknąć firmowe konto bankowe w każdym momencie.

 •  

  Czy będę musiał płacić za prowadzenie konta i przelewy jeżeli nie zapłacę ZUS?

  • Oferta konta jest prosta: nie ma opłat za prowadzenie, przelewy oraz kartę do rachunku. Przelew do ZUS w wysokości minimum 250zł oraz płatność kartą debetową z tego rachunku, w przeciągu miesiąca jest warunkiem otrzymania zwrotu 100 zł.

 •  

  Jakie działalności mogą założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Promocja skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się:

   • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółki jawne i partnerskie,
   • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółki z o.o. w organizacji,
   • spółki komandytowe,
   • fundacje,
   • stowarzyszenia rejestrowe,
   • stowarzyszenia zwykłe,
   • spółdzielnie,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • publiczne szkoły i przedszkola,
   • niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną,
   • publiczne jednostki oświatowe,
   • kościoły i parafie oraz związki wyznaniowe.
 •  

  Jak otrzymać dodatkową premię 50zł w promocji?

  • Dodatkową premię za polecenie może otrzymać osoba, która nie posiadała w mBanku żadnego produktu do dnia 05.04.2018 i została polecona przez klienta mBanku, który bierze udział w programie PolecamBank. Jeśli masz znajomego, który w mBanku posiada rachunek indywidualny i aktywnie z niego korzysta, może on polecić Ci rachunek firmowy w tej promocji i oboje zyskacie premię.

   Wystarczy, że Twój znajomy:

   • Zarejestruje się w programie PolecamBank
   • Poleci Tobie rachunek firmowy w promocji
   • Otwierając rachunek wpiszesz na wniosku identyfikator PolecamBank znajomego
   • Po otwarciu rachunku, dokonasz płatności kartą wydaną do rachunku firmowego na kwotę min. 200 zł
   • Ty dostajesz dodatkową premię 50 zł w tej promocji.
   • Twój znajomy otrzymuje premię do 300 zł za polecenie.

   Wszystkie informacje na temat promocji znajdziesz w regulaminie promocji „Proste konto i 100zł zwrotu – II edycja”, a wszystkie informacje dotyczące programu PolecamBank znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank/ i w regulaminie programu.

Jak otworzyć konto firmowe w promocji?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak otworzyć konto firmowe w promocji? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Przydatne dokumenty

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto i 100 zł zwrotu- II edycja” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. , Regulaminie Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu- II edycja” oraz Regulaminie programu Polecam Bank – edycja 1/2018 oraz, dostępnych na www.mbank.pl/firma/
Promocja trwa od 03.04.2018 r. do 31.07.2018 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z o.o. w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły i przedszkola, niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły i parafie oraz związki wyznaniowe zwane dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800.
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 02.04.2018 r.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 100 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego oraz za dokonanie płatności kartą debetową z tego rachunku. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma również 50 zł jednorazowej premii dla Uczestnika Promocji, który jest poleconym w rozumieniu Regulaminu Programu „PolecamBank” i spełni warunki jego uczestnictwa. Premia zostanie wypłacona pod warunkiem podania na wniosku o otwarcie rachunku bieżącego w Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu – edycja II” numeru identyfikacyjnego osoby polecającej biorącej udział w Programie „PolecamBank”. Premie będą wypłacone Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.

 

Program PolecamBank edycja 1/2018 trwa od 1.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Polega na przyznaniu Premii 300 zł za polecenie rachunku mBiznes konto (w ofercie standardowej lub w promocji). Warunkiem wypłaty Premii jest spełnienie następujących warunków:
- Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, zarejestruj się w Programie PolecamBank, przystąp do edycji 1/2018 jako Uczestnik Programu i stwórz swój identyfikator poleceń.
- Zaproś Nowego Klienta do mBanku - wyślij do niego link, który zawiera Twój identyfikator poleceń.
- Aktywnie korzystaj z rachunku osobistego - zrób jedną z następujących operacji, w miesiącu poprzedzającym wypłatę Premii: Wyślij przelew ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku. Odbierz przelew z innego banku na swój rachunek osobisty w mBanku. Zapłać kartą debetową lub kredytową (nie firmową). Wypłać gotówkę dowolną kartą (nie firmową).
- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. Będzie aktywnie korzystał z rachunku w okresie 60 dni od dnia jego otwarcia, tzn. zapłaci za zakupy kartą wydaną do rachunku łącznie minimum 200 zł oraz w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowości.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki otrzymania Premii opisaliśmy w Regulaminie Programu PolecamBank – edycja 1/2018, który zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank.

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat