Wystarczy opłacić pierwszy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł oraz dokonać płatności kartą debetową z tego rachunku by odebrać 100 zł zwrotu na konto.

Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w mBiznes Koncie Standard przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

Najlepszy bank dla firm w 2017 roku wg Forbes

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców.

Najczęściej zadawane pytania 

Na jaki okres jestem zobowiązany umową?

Nie ma wymaganego okresu na który umowa musi być podpisana. Możesz zrezygnować i zamknąć firmowe konto bankowe w każdym momencie.

Czy będę musiał płacić za prowadzenie konta i przelewy jeżeli nie zapłacę ZUS?

Oferta konta jest prosta: nie ma opłat za prowadzenie, przelewy oraz kartę do rachunku. Przelew do ZUS w wysokości minimum 250zł oraz płatność kartą debetową z tego rachunku, w przeciągu miesiąca jest warunkiem otrzymania zwrotu 100 zł.

Czy jak zamknę konto w ciągu pierwszego roku zwroty zostaną mi „zabrane”?

Nie, wypłacone zwroty nie są zabierane.

Jak otworzyć konto firmowe w promocji?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak otworzyć konto firmowe w promocji? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto i 100 zł zwrotu” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu”, dostępnych na www.mbank.pl/firma/ .

Promocja trwa od 27.12.2017 r. do 31.03.2018 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie zwane dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) W okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Proste konto i 100 zł zwrotu”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach Banku i Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800.
b) W okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek aktywny rachunek bieżący firmowy w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 26.12.2017 r.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 100 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego oraz za dokonanie płatności kartą debetową z tego rachunku.

Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat