Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w koncie firmowym przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców.

Oprocentowanie w promocji

Zmienne - zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku

 

mBiznes konto Standard Oprocentowanie nominalne w skali roku
Od 0 do 50 000 polskich złotych 2,00%

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 12 miesięcy. Po tym czasie rachunek będzie oprocentowany zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najczęściej zadawane pytania

Na jaki okres jestem zobowiązany umową?

 

Nie ma wymaganego okresu na który umowa musi być podpisana. Możesz zrezygnować i zamknąć konto w każdym momencie.

Czy muszę wpłacić jakąś kwotę żeby konto było bez opłat za prowadzenie i przelewy?

 

Nie. Konto ma proste zasady jest bez opłat za prowadzenie, przelewy oraz kartę do rachunku - bez dodatkowych warunków.

Czy procenty są naliczane w bankowym koncie firmowym, czy oszczędnościowym?

Procenty naliczane są od wartości środków zgromadzonych na bieżącym rachunku firmowym.

Jak otworzyć konto firmowe w promocji?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak otworzyć konto firmowe w promocji? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „II edycja Oprocentowane mBiznes konto Standard”, są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „II edycja Oprocentowane mBiznes konto Standard”, dostępnych na https://www.mbank.pl/standard-procent/

Promocja trwa od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, którzy spełnią łącznie następujące warunki: a) w okresie trwania promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard za pośrednictwem strony https://www.mbank.pl/standard-procent/ miejsc oznaczonych symbolem Promocja „II edycja Oprocentowane mBiznes konto Standard”, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerów Banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi Aspiro S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, b) w okresie trwania promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP do dnia 28.02.2017 r. Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki otrzyma a)prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego, b)nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego, c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku bieżącego. Dodatkowo uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma dodatkowo gwarancję stałego oprocentowania rachunku bieżącego mBiznes konto Standard w wysokości 2% w skali roku przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy rachunku bieżącego. Promocyjne oprocentowanie dotyczy środków zgormadzonych na rachunku bieżącym do kwoty 50.000 zł. Środki zgromadzone na rachunku bieżącym powyżej 50.000 zł będą oprocentowane jak dla rachunku mBiznes konto Standard zgodnie z obowiązującą „Tabelą stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
0 zł za wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A; 0 zł za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii "Najlepszy bank dla firm

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat