Wyznaczyłeś już cele dla swojej firmy? Promocja 0 zł za udzielenie kredytu pomoże ci je zrealizować.

Z promocyjnym kredytem w rachunku bieżącym dla firm zyskasz:

 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
 • promocyjna marża 5,9%
 • nawet do 500 000 zł

Sięgnij po jeszcze więcej. Weź kredyt ze wsparciem unijnym:

 • nawet o 50% wyższy limit kredytowy
 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu zabezpieczonego gwarancją COSME
 • już od 6 m-ca prowadzenia działalności gospodarczej
 • jeszcze niższa promocyjna marża w wysokości 4,9%

Jeśli chcesz spłacać w ratach sięgnij po promocyjną pożyczkę dla firm:

 • 0 zł prowizji za udzielenie pożyczki
 • nawet do 200 000 zł
 • nawet w 15 minut od zaakceptowania wniosku
 • bez zabezpieczeń
 • na dowolny cel

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu w rachunku bieżącym dla firm, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME oraz pożyczki dla firm (zwanych dalej kredytem firmowym)  uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm, kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją COSME, pożyczki dla firm, ubezpieczeniem spłaty kredytu dla firm oraz Promocją „II edycja promocji kredytu dla firm 0 zł za udzielenie” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla kredytobiorców mBanku S.A., Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME, Regulaminie Promocji „II edycja promocji kredytu dla firm 0 zł za udzielenie” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/promocjakredyt

Promocja „II edycja promocji kredytu dla firm 0 zł za udzielenie” trwa od 17.01.2017 r. do 16.02.2017 r. Uczestnicy Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie poniższe warunki:
a. złożą wniosek o przyznanie kredytu firmowego według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku.
b. zawnioskują o ubezpieczenie spłaty kredytu firmowego w przypadku kredytu w rachunku bieżącym (koszt ubezpieczenia - 0,35% od kwoty średniego salda zadłużenia w poprzedzającym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia, nie mniej niż 0,98 zł miesięcznie) lub o Pakiet Bezpieczna Spłata w przypadku pożyczki dla firm (koszt ubezpieczenia - 0,15% pomnożona przez liczbę miesięcy pożyczki i łączną kwotę pożyczki).
c. zawnioskują o kwotę kredytu firmowego nie niższą niż 30 000 zł. 

otrzymają w ramach Promocji kredyt firmowy ze zmienną stopą procentową opartą o zmienną marżę Banku wynoszącą 5,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki dla firm oraz 4,9% w przypadku kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją COSME oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3 M obowiązującą w Banku wynoszącą 1,71% z dnia 30/08/2016r. Bank w celu ustalenia stawki bazowej WIBOR 3 M dokonuje sprawdzenia wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Prowizja za udzielenie kredytu w Promocji wynosi 0 zł. Promocja skierowana jest do rezydentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, spółek jawnych, partnerskich oraz spółek z o.o. Promocja nie dotyczy kredytów firmowych branych jako kredyty refinansujące spłatę innych zobowiązań w Banku. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii "Najlepszy bank dla firm”.