Dopasuj promocyjny kredyt do potrzeb Twojej firmy:

Zdecyduj, która forma finansowania jest dla Ciebie lepsza:


Marka Godna Zaufania 
mBank laureatem w kategoriach Bank oferujący konto firmowe oraz kredyty/pożyczki dla firm

Najlepszy bank dla firm w 2017 roku wg Forbes

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców

Teraz nawet do 150 000 zł kredytu bez weksla

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm oraz Promocją „Zimowa promocja na finansowanie dla firm” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Zimowa promocja na finansowanie dla firm” dostępnych na stronie https://www.mbank.pl/firmy/promocje/kredyt-bez-prowizji-za-udzielenie/

Promocja „Zimowa promocja na finansowanie dla firm” trwa od 15.01.2019 r. do 14.02.2019 r.
i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:
a) 0 % prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm
b) 5,85 % marży Banku
c) 0 % prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm
d) 2,5 % prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm
e) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,72 % na dzień 17.12.2018.
Promocja „Zimowa promocja na finansowanie dla firm” jest skierowana do rezydentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, do spółek jawnych, partnerskich oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm na minimalną kwotę 21 000 zł lub wniosek
o pożyczkę dla firm na minimalną kwotę 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku,
b) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpiszą umowę kredytową,
c) w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie został zakończony kredyt w rachunku bieżącym,
d) wniosek nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym ani pożyczki.

 

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii "Najlepszy bank dla firm". mBank zastał laureatem plebiscytu Marka Godna Zaufania 2018 w dwóch kategoriach: Bank oferujący konto firmowe i Bank oferujący kredyty/ pożyczki dla firm.