Dopasuj promocyjny kredyt do potrzeb Twojej firmy:

prowizji za udzielenie kredytu firmowego

prowizji od zaangażowania

promocyjnej marży

 

Zdecyduj, która forma finansowania jest dla Ciebie lepsza:


Marka Godna Zaufania 
mBank laureatem w kategoriach Bank oferujący konto firmowe oraz kredyty/pożyczki dla firm

Najlepszy bank dla firm w 2017 roku wg Forbes

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm, Ubezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczką dla firm oraz Promocją „Jesienna promocja na finansowanie dla firm” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Jesienna promocja na finansowanie dla firm” dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/promocje/kredyt-bez-prowizji-za-udzielenie.

 

Promocja „Jesienna promocja na finansowanie dla firm” trwa od 17.10.2018r. do 08.11.2018r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm na promocyjnych warunkach takich jak:

a) 0 % prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm

b) 5,9 % marży Banku

c) 0 % prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm

d) 2,5 % prowizji za odnowienie przy kredycie w rachunku bieżącym dla firm

e) zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w Banku, która wynosi 1,71 % na dzień 29.08.2018.

Promocja „Jesienna promocja na finansowanie dla firm” jest skierowana do rezydentów, będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będącymi wspólnikami w spółce cywilnej, do spółek jawnych, partnerskich oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) złożą wniosek o kredyt w rachunku bieżącym dla firm na minimalną kwotę 21 000 zł lub wniosek

o pożyczkę dla firm na minimalną kwotę 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym dla firm lub pożyczki dla firm rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku,

b) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpiszą umowę kredytową,

c) nie posiadają Dopuszczalnego Salda Debetowego lub wnioskowana kwota Kredytu jest wyższa o minimum 10 000 PLN od aktualnie posiadanego limitu Dopuszczalnego Salda Debetowego i limit ten nie był obniżany w ostatnich trzech miesiącach,

d) w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie został zakończony kredyt w rachunku bieżącym,

e)  wniosek nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym ani pożyczki.

 

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii "Najlepszy bank dla firm". mBank zastał laureatem plebiscytu Marka Godna Zaufania 2018 w dwóch kategoriach: Bank oferujący konto firmowe i Bank oferujący kredyty/ pożyczki dla firm.