W ramach mBiznes konta Standard mBank gwarantuje: 

 •  

  0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy

 •  

  promocyjne oprocentowanie nominalnie w skali roku: do 3%

 •  

  0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach mBanku oraz we wpłatomatach mBanku na terenie całej Polski

 •  

  0 zł za wypłaty gotówki w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce

 •  

  nielimitowane darmowe przelewy internetowe w PLN (ELIXIR) miesięcznie

 •  

  pakiet 5 darmowych przelewów internetowych SEPA miesięcznie

 •  

  150zł jednorazowej premii za przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł

Oferta tylko dla nowych klientów mBanku.

Oprocentowanie w promocji

Zmienne - zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku

 

mBiznes konto Standard Oprocentowanie nominalne w skali roku
Od 0 do 100 000 polskich złotych 3,00%

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 6 miesięcy. Po tym czasie rachunek będzie oprocentowany zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Jakie firmy mogą otworzyć mBiznes konto Standard?

  • mBiznes konto standard przeznaczone jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość, w szczególności do:

   • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

   • spółek cywilnych

   • spółek jawnych

   • spółek partnerskich

   • fundacji

   • stowarzyszeń rejestrowych

   • wspólnot mieszkaniowych

   • kościołów i związków wyznaniowych

 • 2.  

  Czy wszystkie przelewy do ZUS i US są za darmo?

  • Wszystkie przelewy z rachunku bieżącego do ZUS i US w internecie są za darmo.

 • 3.  

  Jak zaktualizować numer mojego konta bankowego dla firm w CEIDG?

  • Po otwarciu rachunku firmowego możesz skorzystać z bezpłatnej aktualizacji swojego wpisu w rejestrze CEIDG.

   W celu aktualizacji numeru rachunku bankowego należy wypełnić pozycję 28 w formularzu CEIDG-1. wypełniając formularz należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   Przedsiębiorca musi uzupełnić następujące dane:

   • kraj siedziby banku – Polska

   • pełną nazwę banku (oddziału) – mBank S.A.

   • nazwę posiadacza rachunku,

   • numer rachunku – numer rachunku firmowego w mBanku

  • Jeśli przedsiębiorca złoży formularz, to o aktualizacji dowiedzą się również inne organy: urząd skarbowy, GUS, a także ZUS.

   Na wskazany rachunek będą dokonywane między innymi ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego.

Tematy pomocy

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „mBiznes konto Standard za 0 zł – edycja II” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „mBiznes konto Standard za 0 zł – edycja II” , dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/promocje/mbiznes-konto-standard-0zl/
Promocja trwa od dnia 30.05.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów złotych przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym za pośrednictwem na strony https://www.mbank.pl/firmy/promocje/mbiznes-konto-standard-0zl/. 
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego
Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek bieżący firmowy lub osobisty dla danego numeru PESEL lub NIP do dnia 29.05.2018 r.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego: 
a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
c) 0 zł za kartę debetową na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN w wpłatomatach Banku i Euronetu na terenie Polski na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
f) 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach Banku na terenie całej Polski do sumy 20.000 zł miesięcznie na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego,
g) pakiet 5 darmowych przelewów internetowych SEPA miesięcznie na okres 6 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego. 
Uczestnik Promocji, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji może otworzyć za 0 zł rachunek walutowy w walucie EUR i USD i otrzyma prowadzenie rachunku walutowego za 0 zł przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku walutowego oraz ma do wykorzystania darmowe 5 przelewów SEPA w walucie EUR i USD przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku walutowego.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A..
Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma gwarancję stałego oprocentowania rachunku bieżącego w wysokości 3% przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy rachunku bieżącego. Promocyjne oprocentowanie dotyczy środków zgromadzonych na rachunku bieżącym do kwoty 100 000 zł. Środki zgromadzone na rachunku bieżącym powyżej 100 000 zł będą oprocentowane jak dla rachunku mBiznes konto Standard zgodnie z obowiązującą „Tabelą stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Dodatkowo Uczestnik Promocji, spełni warunki uczestnictwa w Promocji otrzyma 150 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego. Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.