Wystarczą dwa kolejne przelewy do ZUS, by odebrać 100% zwrotu za pakiet Office 365 dla firm.

Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w koncie firmowym przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

Office 365 dla firm to wiele korzyści:

 

  • nawet 0 zł za roczną licencję Office 365 Business

  • możliwość korzystania z kilku stanowisk: 5 komputerów / urządzeń mobilnych (PC lub Mac)

  • aplikacje do zainstalowania (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access)

  • Onedrive czyli wirtualna przestrzeń dyskowa do przechowywania oraz edycji danych (1 TB)

Jak zyskać pakiet Office 365 dla firm nawet za 0 zł?

Zakładasz konto firmowe, klikajac w odnośnik na stronie

Otwierasz otrzymany link dzięki któremu możesz kupić Office 365 dla firm już za 199 zł netto rocznie

Za kolejne dwie płatnosci ZUS dostaniesz 199 zł zwrotu

 

Pozostało jeszcze 967 pakietów.

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców.

Najczęściej zadawane pytania 

Na jaki okres jestem zobowiązany umową konto w promocji Office dla firm?

 

Nie ma wymaganego okresu na który umowa musi być podpisana. Możesz zrezygnować i zamknąć firmowe konto bankowe w każdym momencie.

Czy będę musiał płacić za prowadzenie konta i przelewy jeżeli nie zapłacę ZUS?

Oferta konta jest prosta: nie ma opłat za prowadzenie, przelewy oraz kartę do rachunku. Dodatkowo aktywacja usługi Office 365 z podanego linku  oraz dwa przelewy do ZUS w przeciągu 3 kolejnych miesięcy są warunkiem otrzymania premii 199 zł. 

Czy jak zamknę konto z Office w ciągu pierwszego roku zwroty zostaną mi „zabrane”?

Nie, wypłacone premie za przelewy do ZUS nie są zabierane.

Promocja dostępna tylko w Internecie

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją " mBiznes Konto z MS Office dla firm" są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji "mBiznes Konto z MS Office dla firm" dostępnych na www.mbank.pl/office-dla-firm. Promocja trwa od 21.04.2017 r. do 30.06.2017 r. włącznie. lub do wyczerpania puli 1000 usług MS Office 365 Business. Informacja o dostępności usług w Promocji oraz o wyczerpaniu puli usług będzie publikowana na stronie https://sklep.centrumxp.pl/mbank.

 

Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: a) zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank Partnerowi Promocji danych stanowiących tajemnicę bankową obejmujących nazwę firmy oraz numer NIP Uczestnika Promocji w celu realizacji Promocji , b) złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard ze strony dedykowanej niniejszej Promocji, c) zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP do dnia 20.04.2017 r. Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki oraz w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard będzie dokonywał co miesiąc płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku mBiznes konto Standard otrzyma do nowo otwartego rachunku następujące usługi: a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, d) 0 zł prowizji za wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski na okres 24 m-cy, e) 0 zł prowizji za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski na okres 24 m-cy.

 

Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma kod promocyjny umożliwiający zakup usługi Office 365 Business w cenie 199 zł netto na stronie Partnera Promocji pod adresem: https://sklep.centrumxp.pl/mbank. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej, w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard aktywuje usługę MS Office 365 Business zgodnie z instrukcją oraz w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard opłaci dwa razy składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku mBiznes konto Standard otrzyma premię w wysokości 100 zł za pierwszą płatność oraz 99 zł za drugą płatność do ZUS (maksymalnie 199 zł w ciągu trzech miesięcy). Premia będzie wypłacana Uczestnikom Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki aktywacji usługi i dwukrotnej płatności składki na ZUS na kwotę minimum 250 zł zostały spełnione. Premia zostanie przelana na rachunek mBiznes konto Standard prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.

 

mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii " Najlepszy bank dla firm". Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec – kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat