Terminal PaySquare

  • atrakcyjna prowizja od transakcji
  • 30 dni testowania bez kosztów i zobowiązań
  • dodatkowo 0 zł za abonament przez pierwsze 2 m-ce po okresie testowym
więcej na temat Terminal PaySquare
 

Mobilny terminal płatniczy

Bez abonamentu i innych stałych opłat

  • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy
  • zwrot prowizji od obrotu o łącznej kwocie 1000 zł
  • jedna niezmienna prowizja od transakcji
więcej na temat Mobilny terminal płatniczy