Otwórz konto z terminalem i ciesz się mBiznes kontem Komfort za 0 zł przez 12 miesięcy.

 

 

Z Blikiem jeszcze taniej!

Jeśli Twój klient płaci telefonem, płacisz jeszcze niższą prowizję od transakcji tylko 0,39%

 

 

Idealny terminal dla Twojej firmy

 

 

Nie masz konta firmowego w mBanku? Otwórz teraz za 0 zł

Najczęściej zadawane pytania:

W miejscu, w którym terminal będzie wykorzystywany wymagana jest odpowiednia moc sygnału sieci komórkowej, gdyż terminal łączy się poprzez GPRS. Konieczne jest również standardowe zasilanie elektryczne w celu podłączenia bazy do ładowania terminala.

Tak, terminale Planet Pay są bezpieczne, posiadają certyfikaty PCI DSS. Ich oprogramowanie oraz zabezpieczenia spełniają wszelkie normy przepisów o obrocie bezgotówkowym.

Do rozpoczęcia współpracy  potrzebna jest Umowa „Na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay przy użyciu instrumentów płatniczych”  zawarta z mBankiem oraz Planet Pay.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Promocja „0 zł za mBiznes Komfort z terminalem płatniczym” organizowana jest przez mBank S.A.
Promocja trwa od 01.01.2018 do 31.12.2018. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1. w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Komfort w promocyjnej cenie 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy, umowa może być zawarta w placówce, poprzez stronę www.mBank.pl, system transakcyjny lub u konsultanta mLinii ; rachunek mBiznes Komfort prowadzony przez Bank będzie rachunkiem rozliczeniowym do transakcji dokonywanych z użyciem terminala oraz do otrzymywania zwrotu z tytułu przyjętych transakcji realizowanych w ramach uczestnictwa w Promocji, 
2. w okresie trwania Promocji zdecydują się na skorzystanie z usługi umożliwiającej przyjmowanie płatności kartami z wykorzystaniem terminala płatniczego Planet Pay powiązanej z otwieranym rachunkiem mBiznes konto Komfort,
3. rozpoczną przyjmowanie płatności kartami z wykorzystaniem terminala płatniczego Planet Pay najpóźniej na koniec drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zdecydowali się na skorzystanie z usługi umożliwiającej przyjmowanie płatności kartami z wykorzystaniem terminala płatniczego Planet Pay powiązanej z otwieranym rachunkiem mBiznes konto Komfort.

W przypadku spełnienia warunków Promocji wskazanych powyżej Bank nie będzie pobierał opłat za prowadzenie rachunku mBiznes konto Komfort na rzecz Uczestnika Promocji przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Komfort.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html oraz w Regulaminie promocji dostępnym na https://www.mbank.pl/firmy/terminale/konto-z-terminalem.

Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 31.12.2017 r. Po 12 miesiącach opłata za prowadzenie mBiznes konta Komfort wynosi 25 zł miesięcznie.