Wybierz terminal w ofercie promocyjnej i zyskaj:

 

 • 0 zł za abonament przez pierwsze 18 miesięcy z dofinansowaniem z Programu Polska Bezgotówkowa
 • Zwrot kwoty abonamentu za pierwszy terminal przez kolejne 6 miesięcy, dla nowych klientów firmowych mBanku1
 • 0 % prowizji od transakcji do 100 tys. zł obrotu dokonanego w ciągu pierwszych 12 m-cy kartami Visa i Mastercard w ramach Programu Polska Bezgotówkowa
 • 0 zł za prowadzenie mBiznes konta Komfort przez 12 miesięcy, dla nowych klientów firmowych mBanku1
 • 3 bezpłatne rolki papieru do terminala

1dotyczy klientów, którzy na dzień 01.04.2018 nie posiadali rachunku firmowego w mBanku oraz otworzą rachunek mBiznes konto Komfort w promocji "Zwrot za terminal dla nowych klientów firmowych”.

Poznaj warunki udziału w Programie Polska Bezgotówkowa

 

Oferta jest skierowana do Twojej firmy jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie oferowałeś swoim klientom płatności kartą (na terminalu i online) oraz nie prowadzisz działalności:

 • w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek działających pod tym samym znakiem towarowym,
 • w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych działających pod tym samym znakiem towarowym,
 • jako operator automatów samoobsługowych (w tym maszyn vendingowych, biletomatów, parkomatów, bankomatów) i innych

 

Dowiedz się więcej: Zasady operacyjne Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego?

  • Jest to wspólne przedsięwzięcie agentów rozliczeniowych, wydawców kart, organizacji płatniczych Visa i Mastercard, realizowane przy udziale i wsparciu Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

   Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji i użytkowania terminala płatniczego przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

 • 2.  

  Ile terminali mogę zamówić w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego?

  • Uczestnicząc w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego możesz otrzymać maksymalnie 3 terminale. Dla każdego terminala okres dofinansowania w ramach Programu jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji. Jeśli potrzebujesz więcej terminali, możesz je zamówić również na tym samym wniosku, w ofercie bez dofinansowania z Programu.

 • 3.  

  Co jeśli nie spełniam kryteriów uczestnictwa w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego?

  • Jeśli nie zakwalifikujesz się do udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, poinformujemy Cię o tym przed dostarczeniem terminala. W takiej sytuacji będziesz mógł skorzystać z oferty na terminal bez dofinansowania, na warunkach określonych w Twojej umowie „Na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay przy użyciu instrumentów płatniczych”.

 • 4.  

  Jakie warunki musi spełnić moja placówka, aby móc zainstalować terminal płatniczy?

  • W miejscu, w którym terminal będzie wykorzystywany wymagana jest odpowiednia moc sygnału sieci komórkowej, gdyż terminal łączy się poprzez GPRS. Konieczne jest również standardowe zasilanie elektryczne w celu podłączenia bazy do ładowania terminala.

 • 5.  

  Czy terminale Planet Pay są bezpieczne?

  • Tak, terminale Planet Pay są bezpieczne - posiadają certyfikaty PCI DSS. Ich oprogramowanie oraz zabezpieczenia spełniają wszelkie normy przepisów o obrocie bezgotówkowym.

 • 6.  

  Jakie dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia współpracy?

  • Do rozpoczęcia współpracy  potrzebna jest Umowa „Na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay przy użyciu instrumentów płatniczych”  zawarta z mBankiem oraz Planet Pay.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Promocja „Zwrot za terminal dla nowych klientów firmowych” organizowana jest przez mBank S.A.

 

Promocja trwa od 01.04.2018 do 31.12.2018. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z o.o. w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, szkoły publiczne / przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły / parafie, związki wyznaniowe zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Komfort, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc oznaczonych nazwą Promocji znajdujących się na stronie mbank.pl, a także za pośrednictwem placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A. oraz konsultantów mLinii;

2. w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego;

3. podczas wnioskowania o rachunek bieżący w Promocji, zawnioskują jednocześnie o przynajmniej jeden terminal płatniczy z dofinansowaniem z programu Polska Bezgotówkowa, którego aktualny opis oraz warunki dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl

 

Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 01.04.2018 r.

 

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Komfort na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

1. 0 zł za prowadzenie rachunku,

2. 100 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie,

3. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Euronetu i Planet Cash na terenie Polski.

 

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 265,68 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego w Promocji. Premia ta zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do końca 19 miesiąca przypadającego od daty otwarcia rachunku bieżącego;

 

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html oraz regulaminie promocji (link do tej strony: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta-firm/regulamin-promocji-zwrot-za-terminal-dla-nowych-klientow-firmowych.pdf)