Zalety ubezpieczenia pakiet Bezpieczna karta

  • wypłata świadczenia w przypadku nieuprawnionego użycia karty płatniczej lub rabunku gotówki pobranej z bankomatu
  • ochrona wszystkich rodzajów transakcji dokonanych: zbliżeniowo, w punktach usługowo-handlowych, w oddziałach banków, przy użyciu kodu PIN, podczas zakupów internetowych
  • ubezpieczanie dotyczy kart: Visa Electron, izzyKarta, Visa Classic, Mastercard Debit, Mastercard Debit Gold oraz Visa Business Electron i Mastercard Debit Business
  • ubezpieczenie zapewnia UNIQA TU S.A.

Zakres ochrony z ubezpieczeniem

Zdarzenie

Zakres ochrony

Suma odszkodowania

Nieuprawnione użycie karty

Nieuprawniona transakcja - użycie Karty, utraconej przez Ubezpieczonego (tj. skradzionej lub zgubionej), dokonane bez jego wiedzy i zgody przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda rachunku bankowego, w tym również operacje internetowe dokonane przy użyciu utraconej Karty, bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego, przez osobę do tego nieuprawnioną

150 euro

Utrata środków pieniężnych

Utrata ubezpieczonej gotówki na skutek rabunku dokonanego w ciągu 6 godzin od momentu pobrania gotówki z bankomatu, oddziału banku lub innej uprawnionej jednostki

6000 zł

Utrata lub uszkodzenie mienia zakupionego za pomocą Karty

Utrata albo uszkodzenie lub trwałe zniszczenie mienia wskutek kradzieży lub rozboju

Utrata lub trwałe zniszczenie mienia wskutek następujących zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, wybuch, deszcz nawalny, grad, upadek statku powietrznego, lawina, osuwanie się ziemi, zalanie.

3000 zł

Assistance prawne

Udostępnienie aktów prawnych

Bez limitu

Udostępnienie wzorców typowych umów cywilnoprawnych

Bez limitu

Udzielenie informacji teleadresowej

Bez limitu

Udzielenie podstawowej informacji prawnej

1 świadczenie w roku ubezpieczeniowym

(nie więcej niż 4 godziny pracy adwokata lub radcy prawnego)

Opłata miesięczna

4,90 zł

Ubezpiecznie dotyczy kart: Visa Electron izzyKARTA, Visa Classic, Mastercard Debit, Mastercard Debit Gold oraz Visa Business Electron i Mastercard Debit Business

 

Archiwum Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

 

Zgłoszenie szkody

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. mBank S.A. jest ubezpieczającym. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/firmy/ubezpieczenia/ubezpieczenia-inne/ubezpieczenie-pakiet-bezpieczna-karta/