Ubezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym

 

 • pomoc w spłacie zobowiązania kredytowego w przypadku zdarzeń losowych, co pozwala na zachowanie stabilności finansowej firmy
 • ochrona obowiązuje na całym świecie 24 godziny na dobę – niezależnie od miejsca pobytu Ubezpieczonego
 • automatyczne pobieranie opłaty tytułem ubezpieczenia z rachunku bieżącego
więcej na temat Ubezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym
 

Ubezpieczenie spłaty rat kredytu długoterminowego

 

 • zabezpieczenie stabilności finansowej firmy na wypadek poważnej choroby, operacji chirurgicznej lub pobytu w szpitalu
 • spłata 6 rat kredytu w przypadku poważnej choroby lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
 • wygoda i oszczędność czasu – minimum formalności, brak oświadczeń o stanie zdrowie i ankiety medycznej
więcej na temat Ubezpieczenie spłaty rat kredytu długoterminowego
 

Ubezpieczenie spłaty rat kredytu krótkoterminowego

 

 • zabezpieczenie stabilności finansowej firmy na wypadek poważnej choroby, operacji chirurgicznej lub pobytu w szpitalu
 • spłata 6 rat kredytu w przypadku poważnej choroby lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
 • wygoda i oszczędność czasu – minimum formalności, brak oświadczeń o stanie zdrowie i ankiety medycznej
więcej na temat Ubezpieczenie spłaty rat kredytu krótkoterminowego
 

Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego

 

 • pomoc finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny przy spłacie zobowiązania kredytowego w trudnych sytuacjach losowych (śmierć w NNW, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje)
 • wygoda i oszczędność czasu - minimum formalności, brak oświadczeń o stanie zdrowia i ankiety medycznej
więcej na temat Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego
 

Ubezpieczenia spłaty kredytu samochodowego z ratą balonową

 

 • pomoc finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny przy spłacie zobowiązania kredytowego w trudnych sytuacjach losowych (śmierć w NNW, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje)
 • wygoda i oszczędność czasu - minimum formalności, brak oświadczeń o stanie zdrowia i ankiety medycznej
więcej na temat Ubezpieczenia spłaty kredytu samochodowego z ratą balonową
 

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

 

 • zabezpieczenie majątku firmowego na wypadek takich zdarzeń jak pożar czy zalanie
 • brak dodatkowych formalności podczas zawierania umowy kredytu hipotecznego
 • automatyczna akceptacja cesji praw z polisy
więcej na temat Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego
 

Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” do kredytu hipotecznego

 

 • ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania z możliwością zakupu OC lub Home Assistance
 • wygodny proces zakupu. Elastyczna oferta - 3 warianty ubezpieczenia
więcej na temat Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” do kredytu hipotecznego
 

Ubezpieczenie nieruchomości komercyjne

 • ochroną objęta jest nieruchomość stanowiąca przedmiot umowy kredytu hipotecznego od zdarzeń losowych
 • sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa danej nieruchomości (bez uwzględnienia zużycia technicznego)
 • wygoda i oszczędność czasu - miesięczna opłata za ubezpieczenie jest automatycznie pobierana z konta
więcej na temat Ubezpieczenie nieruchomości komercyjne