Promocja kup pierwsze OC/AC 50 zł taniej

Promocja trwa od 7.06.2018 r. do 2.07.2018 r.


1. Oblicz składkę przez internet i kup ubezpieczenie OC/AC

2. Zwrot w wysokości 50 zł na konto otrzymasz w terminie do końca drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.

 

Pamiętaj że Promocji nie mogą wziąć udział Klienci, którzy kiedykolwiek posiadali bądź są posiadaczami Ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC.

Zalety ubezpieczenia OC i AC dla firm:

 •  

  do 60% zniżki za bezszkodową jazdę

 •  

  10% zniżki na zakup OC przez internet

 •  

  19% zniżki na zakup OC i AC przez internet

 •  

  automatycznie pobieranie składki  z Twojego rachunku w mBanku

 •  

  niskie miesięczne raty

 •  

  polisę otrzymasz e-mailem lub pocztą

 •  

  bezpłatna Zielona Karta  do OC

 •  

  możliwość zakupu ubezpieczenia z 3 miesięcznym wyprzedzeniem

 •  

  wartość auta może być ustalona brutto, netto lub z częściowym odliczeniem podatku VAT

 •  

  możliwość włączenia do polisy szkód spowodowanych przewożonym ładunkiem

 •  

  ubezpieczenie zapewnia Grupa AXA – nr 1 wśród marek ubezpieczeniowych na świecie1

Najczęściej zadawane pytania

Czy zniżki nabyte w poprzedniej firmie są honorowane? W jaki sposób klient powinien dostarczyć zaświadczenie o zniżkach?

Twoje zniżki za bezszkodową jazdę są w całości przez nas honorowane przy zawieraniu nowego ubezpieczenia. Nie wymagamy dostarczenia zaświadczenia o zniżkach. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel ma prawo do zweryfikowania informacji podanych przez Ciebie we wniosku i może poprosić o udostępnienie dokumentów potwierdzających te informacje.

Czy umowa ubezpieczenia AC wygasa w przypadku nieopłacenia raty składki?

Nieopłacenie składki lub jej kolejnej raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia powoduje jej wygaśnięcie z dniem doręczenia przez ubezpieczyciela oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Sytuacja taka może nastąpić, gdy na koncie ubezpieczonego nie ma wystarczającej kwoty na opłacenie należnej składki.

W jaki terminie ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC?

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bądź informuje o odmowie jego wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności albo wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności te udało się wyjaśnić.

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC?

Online

Oddzwonimy

Zostaw kontakt

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? -

Zostaw kontakt

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Składka została wyliczona na dzień 25.08.2017 r. dla żonatego, bezdzietnego kierowcy ze Skierniewic, w wieku 36 lat prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, używającego pojazd na potrzeby prowadzonej działalności wraz z nie więcej niż dwoma użytkownikami pojazdu, deklarującego roczny przebieg 10 tys. km, korzystającego ze zniżki za 8 lat bezszkodowej jazdy, zniżki 19% przy zakupie ubezpieczenia OC i AC w pakiecie przez internet, jeżdżącego jedenastoletnim samochodem CITROËN C 2 1.4 Confort.
Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na stronie https://www.mbank.pl/firmy/ubezpieczenia/ubezpieczenia-samochodowe/oc-ac/

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja rozpoczyna się w dniu 7.06.2018 roku do trwa do 2.07.2018 roku. Promocja „OC i AC ze zwrotem 50 PLN przez Internet” skierowana jest do Klientów Banku zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich, 2) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w bazie wniosków w systemie informatycznym Banku) poprzez Serwis Transakcyjny dokonają zakupu Ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazowy zwrot w wysokości 50 zł za zakup Ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC. Za zakup ww. Ubezpieczenia uznaje się złożenie wniosku. Zwrot zostanie wypłacony na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie OC/AC, w terminie do końca drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa. W Promocji nie mogą wziąć udział Klienci, którzy kiedykolwiek posiadali bądź są posiadaczami Ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „OC i AC ze zwrotem 50 PLN przez Internet” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/oc-ac-ze-zwrotem-50-pln-przez-internet.pdf    Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie.)

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/