Jakie są warunki promocji lokaty dla firm na nowe środki?

8% na lokacie na nowe środki na okres 3 miesięcy

dla kwoty od 500 zł do 1 000 000 zł

Czym są nowe środki?

Nowe środki, które możesz przeznaczyć na założenie lokaty to różnica między sumą Twoich środków w dniu, w którym zakładasz lokatę a sumą Twoich środków w dniu sprawdzania salda, czyli 1.12.2022 r.

 

 

Każda lokata otwarta po 1.12.2022 r.  zmniejsza kwotę Nowych środków.

Lokatę dla firm założysz wygodnie

 
Najczęściej zadawane pytania

  •  

    Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

    • Lokata odnawia się.  Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego kapitał lokaty wraz z naliczonymi odsetkami promocyjnymi odnowimy na kolejne okres. Lokata będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą w dniu odnowienia Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą da firm i promocją „Lokata promocyjna na 3 miesiące dla firm” są określone w Regulaminie promocji „Lokata promocyjna na 3 miesiące dla firm” zamieszczonym na stronie https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/lokata-promocyjna-na-3-miesiace-dla-firm-27-12-22-27-01-23.pdf

Promocja „Lokata promocyjna na 3 miesiące dla firm” trwa od 27.12.2022 r. do 27.01.2023 r.

W promocji mogą uczestniczyć Klienci banku – posiadający rachunek bieżący dla firm, którzy w okresie trwania promocji:

przeleją lub wpłacą do banku Nowe środki, które mają być przeznaczone na założenie promocyjnej lokaty.
złożą wniosek o promocyjną lokatę.
zaakceptują treść tego Regulaminu na wniosku o promocyjną lokatę.
Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie A to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek o promocyjną lokatę, B to suma Twoich pieniędzy w dniu 1.12.2022 r. W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach firmowych, oszczędnościowych dla firm i lokatach firmowych, zgromadzone w Banku. Informację o kwocie Nowych środków sprawdzisz we wniosku o promocyjną lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę Nowych środków.

Jeśli spełnisz warunki promocji, oprocentowanie lokaty, którą założyłeś w ramach promocji, wyniesie 8% w skali roku do 1 mln zł.

Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie, załóż lokatę promocyjną na okres 3 miesięcy w polskich złotych na minimalną kwotę jednej lokaty 500 zł. Maksymalna kwota wszystkich promocyjnych lokat, jakie możesz założyć w promocji w ramach tej promocji, to 1 000 000 zł. Lokata promocyjna może zostać otwarta wyłącznie w okresie trwania promocji. Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu promocyjnej lokaty przed terminem wynosi 0,01% w skali roku. Po upływie okresu promocyjnej lokaty lokata odnawia się na warunkach standardowo określonych w aktualnej tabeli oprocentowania.

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny jest zryczałtowany podatek dochodowy, Bank jako płatnik potrąci kwotę podatku z kwoty wypłaconych odsetek.