Przejrzysta i intuicyjna bramka płatności

Doświadczenie w pracy nad produktami bankowymi pozwoliło nam stworzyć proste i intuicyjne narzędzie.

Dzięki systemowi płatności paynow kupujący w Twoim sklepie internetowym zapłacą przelewem online, kartą płatniczą lub BLIKiem, a pieniądze szybko trafiają na Twoje konto.


Cennik paynow

paynow to system płatności online, który oferuje atrakcyjną prowizję od transakcji bez konieczności negocjacji i deklarowanej kwoty obrotu oraz aktywację bez opłat.


Opłata za aktywację usługi - 0 zł


0% prowizji od wartości transakcji od 29.10.2020 r. do 31.01.2021 r. dla klientów którzy w tym czasie złożą wniosek i zawrą umowę o Intergrator płatności paynow (po tym czasie prowizja wynosi 0,95%)

Zarządzanie poprzez serwis transakcyjnyNie musisz wymyślać nowego loginu i hasła. Zaloguj się w taki sam sposób, jak do konta firmowego i zyskaj:

 •  

  dostęp do historii transakcji i wypłaty środków,

 •  

  możliwość zwrotu środków na konto kupującego,

 •  

  szybkie i proste dodanie kolejnego sklepu do naszego systemu płatności online.

Integracja z paynow

Zadbaliśmy o to, aby integracja z systemem płatności online była łatwa i szybka.

Integracja z REST API - przejdź do dokumentacji

 

Co Twój sklep zyskuje z paynow?

Twoi klienci zapłacą tak, jak im wygodnie – BLIKiem, przelewem online lub kartą płatniczą. A pieniądze mogą wpłynąć od razu na Twoje konto (dotyczy płatności BLIK i przelewem online).

które gwarantuje mBank - masz jeden login i hasło do bramki płatności i konta firmowego.

statusy transakcji sprawdzisz w serwisie transakcyjnym mBanku, a także dokonasz zwrotu na konto kupującego w razie potrzeby

zarówno bramka, jak i Twój panel do obsługi są dostosowane do urządzeń mobilnych, więc wszystko możesz zrealizować za pomocą telefonu.

zarówno przy integracji bramki ze sklepem, jak i w trakcie jej użytkowania.

ze wszystkimi formalnościami poradzisz sobie online bez wychodzenia z domu.

przygotowaliśmy wtyczki do głównych platform internetowych, które zapewnią szybką i prostą integrację bramki ze sklepem. Płatności przyjmiesz już tego samego dnia, w którym podpiszesz z nami umowę.


Nie masz konta firmowego?

Do korzystania z bramki płatniczej paynow konieczne jest posiadanie konta firmowego w mBanku. Zakładając konto firmowe w mBanku zyskujesz gwarancję niezmienności ceny przez 24 miesiące:

otwarcie prowadzenie konta

internetowe przelewy krajowe w PLN

internetowe przelewy w PLN do UE

bankomaty mBanku Planet Cash Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa (dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)


Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Czy mogę podpisać umowę online?

  • Złożenie podpisu w formie elektronicznej jest możliwe, o ile prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki z o.o. Dla innych form prawnych zapraszamy do wizyty w placówce.

 •  

  Czy mogę dokonywać zwrotu płatności?

  • Tak, zwrotu płatności do kupującego możesz wykonać bezpośrednio z serwisu transakcyjnego. Wejdź w szczegóły wybranej płatności i w łatwy sposób zleć zwrot środków do kupującego.

Nota prawna

To nie jest oferta.

Szczegółowe warunki dotyczące usługi paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Klient może korzystać z usługi paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący w Banku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności paynow. Prowizja wynosi 0,95% od wartości transakcji. Od klientów, którzy złożą wniosek i zawrą umowę o Integrator Płatności paynow w okresie od 29.10.2020 r. do 31.01.2021 r. nie będzie w tym czasie pobierana prowizja od wartości transakcji.

 

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „0 zł za prowadzenie konta firmowego” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „0 zł za prowadzenie konta firmowego”.

Promocja trwa od 1.10.2020 r. do 31.01.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem strony internetowej www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie superksiegowa.pl, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o. oraz u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70.

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 30.09.2020 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir) z rachunku podstawowego miesięcznie,

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,

e) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

f) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na mBank.pl/slowniczek