Na czas trwania epidemii rezygnujemy z pobierania prowizji od transakcji. Chcemy w ten sposób pomóc sklepom internetowym, które mogą odczuć negatywne skutki obecnej sytuacji i jednocześnie wesprzeć firmy, które w efekcie ostatnich zdarzeń, zdecydują o rozpoczęciu sprzedaży w sieci. Uruchomienie bramki Paynow dla klientów mBanku odbywa się w pełni online.

Doświadczenie w tworzeniu produktów dla jednego z największych banków w Polsce pozwoliło nam stworzyć proste i intuicyjne narzędzie. Dlatego z Paynow transakcje dokonywane są szybko, a pieniądze od razu trafiają na Twoje konto.

 
Cennik

Paynow to darmowa rejestracja i tylko 0% prowizji od transakcji bez konieczności negocjacji i deklarowanej kwoty obrotu.

Prowizja 0% obowiązuje na czas trwania epidemii. Po zakończeniu tego stanu będziemy pobierać standardową prowizję w wysokości 0,95% od transakcji.

 

Co więcej:

  • Wpłata klienta powoduje dostęp do środków na Twoim koncie bankowym od razu
  • Nie musisz czekać na wypłatę i nie musisz nic zlecać
  • Prowizja od transakcji to jedyny koszt, jaki ponosisz
  • Obejmuje to wszystkie metody płatności

Co Twój sklep zyskuje z Paynow?

Wpłata klienta powoduje dostęp do środków na Twoim koncie bankowym od razu.

które gwarantuje mBank - masz jeden login i hasło do bramki płatności i konta firmowego.

statusy transakcji zmieniają się w czasie rzeczywistym, więc możesz reagować, kiedy widzisz nieopłaconą transakcję.

zarówno bramka, jak i Twój panel do obsługi są dostosowane do urządzeń mobilnych, więc wszystko możesz zrealizować za pomocą telefonu.

zarówno przy integracji bramki ze sklepem, jak i w trakcie jej użytkowania.

ze wszystkimi formalnościami poradzisz sobie online bez wychodzenia z domu.

przygotowaliśmy wtyczki do głównych platform internetowych, które zapewnią szybką i prostą integrację bramki ze sklepem. Płatności przyjmiesz już tego samego dnia, w którym podpiszesz z nami umowę.

Żeby wypróbować Paynow konieczne jest posiadanie konta firmowego w mBank

otwarcie i prowadzenie konta

internetowe przelewy krajowe w PLN

wypłatę gotówki z bankomatów (Planet Cash, Euronet, Santander)

wpłaty w 2250 wpłatomatach w mBanku i Euronetu

Jesteś klientem firmowym mBanku? Wypróbuj Paynow

chcę paynow

Korzystając z dokumentacji, zintegrujesz się z API w czasie krótszym, niż trwają dwa odcinki Twojego ulubionego serialu

Wszystkie rozwiązania UX zostały przebadane i zoptymalizowane na podstawie wniosków z wielowektorowych analiz, tak aby maksymalizować konwersję, bez względu na kanał dostępu i wykorzystywane urządzenie.

 

Przewagi Paynow

  • pierwszy integrator w Polsce wykorzystujący rozwiązania chmurowe
  • aktualny sandbox
  • integracja REST API

Automatyczna integracja pluginami takimi jak:

 

Kupuj i płać bezpiecznie przez Paynow

Kupujący dostaje od nas pełną informację o statusie płatności, a w przypadku problemów jasne informacje o tym, gdzie są jego środki i co powinien zrobić dalej.

Bramka jest przejrzysta i intuicyjna, z łatwością można nią płacić przez telefon.

Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa mBank.

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki dotyczące usługi Paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mbank.pl/paynow i na www.paynow.pl. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Klient może korzystać z usługi Paynow jeśli spełni następujące warunki:

1. ma aktywny rachunek bieżący w banku,

2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,

3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,

4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności Paynow,

5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności Paynow dla firm oraz

6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności Paynow. Prowizja od transakcji wynosi 0,95% wartości transakcji.

 

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z gwarancją ceny” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe z gwarancją ceny”.

Promocja trwa od 05.12.2019 r. do 31.03.2020 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A., za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o.

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 04.12.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, w tym kartę Visa Foto Business. Dla pierwszej karty Visa Foto Business brak miesięcznej opłaty za wizerunek karty,

d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności Paynow. Prowizja od transakcji wynosi 0,95% wartości transakcji (na okres trwania stanu epidemii nie będzie ona pobierana).