Teraz w jednym miejscu założysz jednoosobową działalność gospodarczą, otworzysz konto firmowe, a w razie wątpliwości przy składaniu wniosku o założenie firmy możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej z księgową.

Dlaczego warto założyć firmę z mBankiem:

Teraz w jednym miejscu założysz firmę
i konto, przez internet lub w placówce mBanku.

W momencie składania wniosku o założenie firmy, możesz bezpłatnie skontaktować się z księgową, która w razie potrzeby udzieli Ci pomocy. Aby to zrobić, na wniosku kliknij w ikonę „Kontakt”

Przygotowaliśmy krótszy i prostszy wniosek, pełen podpowiedzi.

Cały proces zakładania firmy odbywa się w porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Zakładając firmę z mBankiem, dodatkowo zyskujesz:

 

Konto firmowe z gwarancją niezmienności ceny przez 24 miesiące

za otwarcie
i prowadzenie konta

za internetowe
przelewy krajowe
 w PLN

za wypłatę gotówki z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty we wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

+

500 zł 

jednorazowej premii dla Twojej firmy


Najczęściej zadawane pytania

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto i 500zł na nową firmę” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Proste konto i 500zł na nową firmę”, dostępnych na www.mbank.pl/jakzalozycfirme

Promocja trwa od 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku wraz z rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Proste konto i 500zł na nową firmę”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach Banku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pomocą konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800 , a także u konsultantów CyberProductivity SA pod numerem telefonu +48 22 100 45 10 .
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego,
Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Dodatkowo Uczestnik Promocji, za otwarcie rachunku bieżącego w ramach procesu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku otrzyma 500 zł jednorazowej premii.
Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2017 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat