wątki: 760 | wypowiedzi: 12

Aktywny w grupach:

mKlient

Ostatnia aktywność

Od 1.1.2016 mozna. Pare rzeczy sie zmienilo w ordynacji, choc akurat na ten temat zadziwiajaco trudno znalezc info, wiec lepiej przeczytaj ordynacje.

Tu cos jest
http://www.gospodarkamors...

Jak będzie od 01.01.2016?
Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa zakłada, że oprócz samego podatnika, w jego imieniu zobowiązania mogą regulować także:
1. małżonka podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha;

2. aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3. inne podmioty, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W przypadku, gdy zobowiązanie reguluje członek rodziny podatnika albo inny podmiot (gdy kwota zobowiązania nie przekracza 1000 zł) jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika. Oznacza to, że nowe przepisy ustawy wprowadzają domniemanie, że zapłata podatku przez ww. osobę traktowana jest jak zapłata podatku przez podatnika, jest prawnie skuteczna i powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.