wątki: 1848 | wypowiedzi: 20

Aktywny w grupach:

mKlient

Ostatnia aktywność

Nie wiadomo czy się zawsze zapłaci.
Są pomysły aby promować długoterminowe inwestowanie w akcje przez modyfikacje podatku belki.
Kiedyś może to mieć znaczenie jak długo trzymasz akcje.

Parę lat temu było tak
https://www.mbank.pl/foru...

1.8.3 Za przeniesienie papierów war-tościowych na rachunek papie-rów wartościowych prowadzony
przez podmiot inny niż DI BRE
0,95% wartości przenoszo-nych papierów warto-ściowych)2 lub opłata
negocjowana, w każdym
przypadku nie mniej niż
50 zł za każdy papier
wartościowy oznaczony
odrębnym kodem