kagetsu napisał(a):

> tak sie skalda ze mam KK z fajansu :) czyli napisac do nich
> emaila ze chce ustanowic pelnomocnika do tej karty i wysla mi
> dodatkowa, darmowa KK z jej nazwiskiem? i dostanie do tego
> jakis login z podgladem wylacznie na ta karte?

Masz zadzwonić i powiedzieć, że chcesz zamówić kartę dodatkową dla Janiny Kowalskiej. Żadnego loginu nie dostanie, za to dostanie kurierem umowę do podpisania, bo muszą mieć wzór podpisu. I to by było na tyle.

Tu masz wyciąg z regulaminu:
http://openonline.pl/stat...

Rozdział III
Karty Dodatkowe
§ 5.
1. Na wniosek Klienta Bank moŜe wydać Karty Dodatkowe UŜytkownikom wskazanym przez Klienta. Bank
zastrzega sobie prawo odmowy wydania Kart Dodatkowych bez podania przyczyn.
2. Za Transakcje dokonane przy uŜyciu Kart Dodatkowych, jak równieŜ za przekroczenie przez UŜytkownika
Limitu Kredytu, odpowiada Klient. Transakcje dokonane przy uŜyciu Kart Dodatkowych obciąŜają Rachunek
Karty i Limit Kredytu.
3. UŜytkownik Karty Dodatkowej składa na Umowie swój wzór podpisu. Brak podpisu UŜytkownika Karty
Dodatkowej skutkuje odmową wydania Karty Dodatkowej.
4. Na rzecz jednego UŜytkownika Karty moŜe zostać wydana tylko jedna waŜna Karta w ramach danej Umowy o
kartę kredytową.
5. Karta Dodatkowa moŜe być aktywowana pod warunkiem wcześniejszego dokonania aktywacji Karty Głównej
przez Klienta. Klient lub UŜytkownik moŜe zrezygnować z Karty Dodatkowej w kaŜdym czasie. Rezygnacja jest
skuteczna od momentu ZastrzeŜenia lub zwrotu Karty Dodatkowej do Banku.
6. Aktywacja Karty Dodatkowej UŜytkownika następuje na zasadach określonych w § 3 ust. 9.