Na niektóre rzeczy w życiu może być Ci potrzebne sporo pieniędzy. Da sie je odłożyć, jeśli pomyślisz o tym w dłuższym terminie - lat, a nie miesiący. Jednym ze sposobów aby osiagnąć odległe cele jest systematyczne inwestowanie w fundusze. Dzięki temu, możesz efektywnie pomnażać swoje środki i dasz im szansę na wypracowanie realnego zysku. Kalkulatory poniżej pomogą Ci się oszacować ile pieniędzy powinieneś uzbierać oraz zaplanować regularne dopłaty potrzebne do osiągnięcia celu.

Marzenia

Wszystkie marzenia da się spełnić, jeśli ma się dobry plan. Dzięki temu kalkulatorowi sprawdzisz o ile szybciej będziesz mógł je osiągnąć inwestując. Wybierz swój cel z listy lub wpisz własną kwotę, określ ile miesięcznie będziesz odkładać i zobacz ile czasu potrzebujesz, żeby go zrealizować.

 

Edukacja dla dziecka

Czy wiesz już jakie studia wybierze Twoje dziecko? Być może będzie chciało wyjechać na nie za granicę. Możesz się do tego przygotować finansowo już teraz. Wybierz wiek dziecka, czas trwania studiów i uczelnię. Kalkulator pomoże Ci oszacować, ile pieniędzy będziesz potrzebować. Sprawdź, ile i jak inwestować, aby osiągnąć ten cel.

 

Mieszkanie

Chciałbyś pomóc dziecku kupić pierwsze mieszkanie? Wybierz wiek dziecka, moment, w którym będzie potrzebować mieszkania i jego wielkość. Kalkulator pomoże Ci oszacować jego przyszłą cenę. Sprawdź, ile i jak inwestować, aby osiągnąć ten cel.

 

Emerytura

Zastanawiasz się jaka będzie Twoja przyszła emerytura i czy pozwoli na komfortowe życie? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź wysokość Twojej emerytury i przyszłych wydatków. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych pieniędzy podpowiemy Ci, ile i jak je odłożyć inwestując.

 

To początek Twojej przygody z inwestycjami?

Sprawdź czy to dla Ciebie

Jeśli myślisz o inwestowaniu, sprawdź jakie rozwiązania są odpowiednie dla Ciebie. Rozwiąż krótką ankietę, zajmie Ci tylko 5 minut.

więcej

Jak zacząć inwestować?

Poznaj podstawowe zasady i rozwiązania dla początkujących i zaawansowanych.

więcej

Gotowe strategie

Nie musisz być specjalistą od finansów, żeby inwestować. Skorzystaj z wiedzy ekspertów i wybierz przygotowane przez nich strategie. Zacznij od 100 zł/mies.

więcej

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.