Jakie są warunki promocji lokaty na nowe środki

na lokacie, jeśli masz mKonto Intensive

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive, dowiesz się o nim więcej tutaj

 

 na lokacie, jeśli masz inne konto
(np. eKonto)

Dlaczego warto założyć lokatę na nowe środki

 • Bezpiecznie ulokowane oszczędności
  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdź
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości

 • Atrakcyjne oprocentowanie
  Promocyjne oprocentowanie lokaty na nowe środki jest wyższe niż standardowe oprocentowanie na pozostałych lokatach

 • Brak maksymalnej liczby lokat
  Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 500 000 złotych. W ramach promocji możesz założyć tyle lokat, ile chcesz, o ile nie przekroczysz powyższej kwoty maksymalnej.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy
 

Nowe środki to różnica między sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A), a sumą Twoich pieniędzy w dniu, w którym przypada data weryfikacji salda (B) 13.09.2022 r.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 
To nie jest oferta. Promocja „Lokata promocyjna na 12 miesięcy” trwa od 20.09.2022r. do 17.10.2022r. lub do wyczerpania puli lokat promocyjnych. W okresie trwania promocji spełnij te warunki: 1. Jesteś klientem Banku 2. Przelejesz lub wpłacisz do Banku Nowe środki, które mają być przeznaczone na założenie promocyjnej lokaty 3. Złożysz promocyjny wniosek o promocyjną lokatę. 4. Zaakceptujesz treść Regulaminu na wniosku o promocyjną lokatę. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek o promocyjną lokatę B - to suma Twoich pieniędzy w dniu 13.09.2022 r. W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz na promocyjnym wniosku o promocyjną lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę promocyjną może otworzyć tylko Posiadacz rachunku osobistego czyli rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku, dla osób fizycznych, na którym przede wszystkim przechowuje pieniądze i z którego zleca swoje płatności. Jeśli spełnisz warunki promocji, oprocentowanie promocyjnej lokaty, którą założyłeś w ramach promocji, wyniesie: • 7,50 % w skali roku - jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive, • 7,30% w skali roku – jeśli w chwili składania wniosku o promocyjną lokatę nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive. Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie, załóż 12 miesięczną lokatę promocyjną w polskich złotych na minimalną kwotę jednej lokaty 1 000 złotych. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w ramach promocji: 500 000 złotych. Oprocentowanie nominalne przy zerwaniu lokat przed terminem: 0,01% w skali roku. Lokata promocyjna może zostać otwarta wyłącznie w okresie trwania promocji. Kwota lokat dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 3 mld złotych dla wszystkich Uczestników promocji. Gdy kwota promocyjnych lokat dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln złotych oraz ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-12msc/
Jeśli otworzysz promocyjną lokatę w dniu publikacji informacji o wyczerpaniu puli promocyjnych lokat na stronie internetowej, lokata będzie uruchomiona na warunkach promocyjnych, a ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania promocji. Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania nagrody opisaliśmy w Regulaminie promocji „Lokata promocyjna na 12 miesięcy” zamieszczonym na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty/promocyjna-lokata-na-12msc/
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.