Jak to działa?
 

  • możesz wybrać jeden z trzech mFunduszy, czyli strategii inwestycyjnych, które różnią się wysokością zysku, jaki możesz osiągnąć i poziomem ryzyka.

  • nie musisz posiadać doświadczenia w inwestowaniu i oszczędzasz czas ponieważ eksperci mBanku zajmują się zarządzaniem wybraną przez Ciebie strategią inwestycyjną.

 
Dlaczego warto?
 

Szansa na wyższy zysk niż na lokacie.

Dowolne wpłaty i wypłaty zainwestowanych środków.

Możliwość sprawdzenia wyników online.

Trzy gotowe rozwiązania.

Niska kwota na start inwestycji.

Jak prosto rozpocząć inwestowanie?

Który mFundusz wybrać?
 

Cel inwestycyjny funduszu*: 2%

Poziom ryzyka: niski

Zalecany czas inwestycji: 2 lata

Opłata za zarządzanie: 0,70%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu*: 5%

Poziom ryzyka: niski

Zalecany czas inwestycji: 3-4 lata

Opłata za zarządzanie: 1,30%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu*: 8%

Poziom ryzyka: średni

Zalecany czas inwestycji: 5 lat

Opłata za zarządzanie: 1,90%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Co wchodzi w skład każdego mFunduszu?

Procentowa ilość każdego składnika w portfelu mFunduszy zmienia się w zależności od decyzji podejmowanych przez zarządzających. Wykresy przedstawiają minimalnie i maksymalnie wartości każdego z nich.

 

mFundusz dla każdego

mFundusz dla aktywnych

mFundusz dla odważnych

Sprawdź szczegóły

Fundusze rynku pieniężnego – są uważane za najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne i alternatywę dla lokat bankowych. Ich celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków, a główną zaletą wysoka płynność inwestycji. Fundusze te przynoszą bieżący zysk powyżej inflacji, a wartość inwestycji praktycznie nie podlega wahaniom.

 

Fundusze dłużne - cechują się niskim poziomem ryzyka i możliwością osiągniecia zysku wyższego niż na lokacie. Środki przeznaczone na ten fundusz, lokowane są najczęściej w obligacjach Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacjach komunalnych, a także w instrumenty rynku pieniężnego.

 

Fundusze akcyjne – posiadają największy potencjał osiągniecia zysku ale także najwyższy poziom ryzyka. Cechują się możliwością znacznych wahań wartości dlatego czas inwestycji w te fundusze powinien być dłuższy (przynajmniej 5 lat).

 
Jak zacząć w 5. krokach

 

Aby inwestować potrzebujesz dostęp do Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych czyli bezpłatnej platformy umożliwiającej zakup i sprzedaż funduszy.

 

 

Wybierasz jeden z trzech mFunduszy, w zależności od oczekiwanych zysków i ryzyka, jakie chcesz zaakceptować. 

 

Wpłacasz środki na wybrany mFundusz. Pierwsza wpłata od  100 zł, każda kolejna od 100 zł.

 

Eksperci zajmują się podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Co miesiąc otrzymasz też raport z informacjami dotyczącymi Twojego mFunduszu.

 

W dowolnym momencie wpłacasz dodatkowe środki, dokupujesz kolejne mFundusze lub wypłacasz wypracowane odsetki czy część zainwestowanej kwoty.

 
Nie wiesz co wybrać? Wypełnij ankietę

 

 
Wyniki mFunduszy

Możesz wybrać maksymalnie 4 okresy (2/4)
Nazwa funduszu Ranking (12M) Stopa zwrotu % (1D) Stopa zwrotu % (12M) Wycena PLN

 
Wybierz wygodny sposób zakupu
 

Aby inwestować w mFundusze potrzebujesz konto w mBanku oraz Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI),

czyli  bezpłatną platformę inwestycyjną umożliwiającą zakup i sprzedaż funduszy.

 

 

Złóż wniosek online w systemie transakcyjnym.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z Ekspertem online lub zadzwoń na mLinie: 801 300 800.

 

 

Zakupu możesz też dokonać osobiście w oddziale mBanku.

Inwestując w mFundusze, weź pod uwagę ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostek uczestnictwa zmienia się w trakcie trwania inwestycji w zależności od sytuacji na rynku. Oznacza to, że nie ma gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków. Ryzyka inwestycyjne oraz ich poziom mogą być różne, w zależności od strategii inwestycyjnej wybranego mFunduszu.

mFundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonej stopy zwrotu. Zanim zainwestujesz pamiętaj zatem, aby zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej mBanku jak i Skarbiec TFI (prospekt, KIID, sprawozdanie finansowe) i poznać związane z nimi ryzyka oraz przyjętą strategię.

 

Przeczytaj na blogu

 

Gotowe strategie a samodzielne budowanie portfela inwestycyjnego

 

Sprawdź, co różni te dwie możliwości.

 

więcej na temat Gotowe strategie a samodzielne budowanie portfela inwestycyjnego  
 

Dlaczego regularne inwestowanie ma sens?

 

Zobacz, jak możesz ograniczyć ryzyko i sprawić żeby pieniądze pracowały efektywniej

 

więcej na temat Dlaczego regularne inwestowanie ma sens?  

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.