Na czym to polega?

To usługa, w ramach której wskażemy jakie fundusze warto wziąć pod uwagę budując swoją inwestycję. Rekomendacje przygotowują doradcy inwestycyjni mBanku.

Możesz wybrać jedną z czterech strategii różniących się poziomem ryzyka i zakładanym czasem inwestycji. Zaproponujemy Ci wyłącznie te z nich, które będą zgodne z Twoim profilem inwestora.


Dlaczego warto?

Nasi eksperci stale obserwują rynek. Poinformujemy Cię o zmianach zalecanych dla Twojego portfela kiedy będzie taka potrzeba.

Możesz korzystać z rekomendacji w dowolnym zakresie bo sam kupujesz
​​​​​​​i sprzedajesz fundusze

Usługa jest w pełni bezpłatna. Tak samo jak zakup i sprzedaż funduszy online.

Jak wygląda rekomendacja?

Rekomendacja ma formę dokumentu, który wyślemy do Ciebie ​​​​​​​mailem. Dowiesz się z niej:

 • Jakie fundusze kupić, a jakie sprzedać.

 • Co stało się na rynku w ostatnich miesiącach.

 • Z czego wynikają rekomendowane zmiany.

 • Szczegółów na temat każdego funduszu.

Przykładowy wygląd rekomendacji:

Jak to działa?

Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, wypełnij krótką ankietę MiFID. Dowiesz się, które strategie są zgodne z Twoim profilem inwestora.

Zdecyduj się na jedną z dostępnych dla Ciebie strategii i aktywuj usługę.

Na podstawie pierwszej rekomendacji tworzysz  swoją inwestycję. Fundusze kupujesz w bezpłatnej platformie inwestycyjnej - SFI

Nasi eksperci stale obserwują rynek. Co kilka miesięcy informują Cię o wynikach i zmianach zalecanych dla Twojego portfela.


Jakie strategie są dostępne?

Nasi eksperci przygotowali 4 strategie. Zaproponujemy Ci wyłącznie te z nich, które będą zgodne z Twoim profilem inwestora określonym po krótkiej ankiecie, którą wypełnisz podczas składania wniosku.

 

Okres ważności konta Strategia konserwatywna Strategia Stabilna Strategia Zrównoważona Strategia Agresywna

Bazowy skład funduszy

95% Dłużne,
5% Akcyjne

65% Dłużne,
25% Akcyjne,
10% Alternatywne

40% Dłużne,
50% Akcyjne,
10% Alternatywne

90% Akcyjne,
10% Alternatywne

Potencjalny zysk i ryzyko

Bardzo niskie

Niskie

Średnie

Wysokie

Czas inwestycji

minimum 1 rok 

 minimum 3 lata

minimum 4 lata 

 minimum 5 lat

 

Bazowy skład:

Zalecany czas inwestycji: minimum 1 rok

Strategia dla osób, które:

 • są zainteresowane zyskiem na poziomie wyższym od lokat i rachunków oszczędnościowych
 • szukają inwestycji o niewielkim stopniu ryzyka

Potencjalne zyski i ryzyko straty: ​​​​​​​Bardzo niskie

Bazowy skład:

Zalecany czas inwestycji: minimum 3 lata

Strategia dla osób, które:

 • chcą chronić realną wartość swojego kapitału, czyli w perspektywie 2 lat zarabiać więcej niż wynosi oczekiwana inflacja.
 • Nie muszą uczestniczyć w hossie na rynku akcji, bardziej ceni sobie mniejszą zmienność wartości kapitału.
 • Nie potrzebują korzystać z zainwestowanych środków przez około 2 lata.

Potencjalne zyski i ryzyko straty: ​​​​​​​Niskie

Bazowy skład:

Zalecany czas inwestycji: minimum 4 lata

Strategia dla osób, które:

 • chcą osiągnąć zysk na średnim poziomie
 • akceptują inwestycje o wyższym stopniu ryzyka

Potencjalne zyski i ryzyko straty: ​​​​​​​Średnie

Bazowy skład:

Zalecany czas inwestycji: minimum 5 lat

Strategia dla osób, które:

 • chcą osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji w długim terminie
 • akceptują inwestycje o wysokim stopniu ryzyka

Potencjalne zyski i ryzyko straty: ​​​​​​​Wysokie


Kim są eksperci tworzący rekomendacje?

Nasz zespół tworzą osoby o kwalifikacjach potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem.

Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartosz zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada tytuł CFA.

Absolwent studiów ekonomicznych, wieloletni aktywny inwestor. Profesjonalną pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2010 roku jako makler, a następnie analityk akcji i zarządzający portfelami. Kariera zawodowa skupiona jest wokół jednej dużej grupy finansowej jaką jest mBank, jednak jej poszczególne etapy przebiegały przez takie spółki i departamenty jak: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., mWealth Managemet S.A. oraz (aktualnie) Departament Doradztwa Inwestycyjnego. Autor licznych publikacji w gazetach branżowych, uczestnik programów oraz prelegent konferencji finansowych. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr 643), maklera papierów wartościowych (nr 2663) oraz tytułu CFA. Z rynkiem finansowym związany od 2007 r. początkowo jako inwestor, a następnie pracownik czołowych instytucji w Polsce, przez większą część kariery zawodowej związany z doradztwem inwestycyjnym. W mBanku jako Starszy Zarządzający Portfelami od 2017 r. jest odpowiedzialny m.in. za świadczenie usługi indywidualnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów segmentu private banking.

Przygodę z rynkiem kapitałowym zaczął na ostatnim roku studiów. Od dekady zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. W pracy łączy analizę rynków i produktów inwestycyjnych, z budowaniem portfeli dla Klientów. Jest fanem dywersyfikacji i zdrowego rozsądku, a zagorzałym wrogiem błędów behawioralnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i tytuł CFA.

Często zadawane pytania

 •  

  Jakie są koszty zarządzania?

  • Usługa doradztwa jest w pełni bezpłatna. Każdy fundusz, który może pojawić się w rekomendacji ma opłaty za zarządzanie. Są one takie same jak w przypadku inwestowania w te fundusze samodzielnie.

 •  

  Czy muszę inwestować przez zalecany czas inwestycji?

  • Nie. Wszystkie decyzje, również da o czasie Twojej inwestycji, należą w pełni do Ciebie. Jednak zalecany czas inwestycji to minimum, po którym należy rozliczać inwestycję w wybraną strategię.

    

   Pamiętaj jednak, że inwestowanie zawsze należy traktować długoterminowo. Jeżeli wiesz, że możesz potrzebować pieniędzy przed upływem zalecanego czasu, rozważ wybór innej strategii.

 •  

  Na jakiej podstawie dopasowane są do mnie strategie?

  • Na podstawie Twoich odpowiedzi w ankiecie MiFID. Doradztwo inwestycyjne jest dostępne dla osób z wypełnioną ankietą. Odpowiadasz w niej na pytania, które dotyczą m.in:

   • Twojej wiedzy o inwestowaniu,
   • ryzyka, które akceptujesz,
   • czasu, na jaki możesz zainwestować pieniądze.

   Jeśli nie wypełniałeś ankiety MiFID rozpoczniesz od niej wniosek o doradztwo inwestycyjne.

Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego zamieściliśmy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy na podstawie umowy jedynie dla klientów:
a) którzy zawarli umowę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych,
b) dla których usługę doradztwa inwestycyjnego oceniliśmy jako odpowiednią na podstawie ankiety MIFID.
Usługę doradztwa inwestycyjnego oferujemy w ramach sprzedaży krzyżowej wiązanej, wyłącznie z usługą SFI. Sprzedaż krzyżowa usługi doradztwa inwestycyjnego z usługą SFI nie generuje dla Ciebie dodatkowego ryzyka. Koszt usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest sumą opłat i prowizji za korzystanie z każdej z usług. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego określamy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., który znajduje się na: www.mBank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne/regulamin oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne znajdującej się na: www.mBank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/. Rekomendacja nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestowania w jednostki uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego oraz też tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych znajdziesz w prospekcie informacyjnym lub, w przypadku funduszy zagranicznych, równoważnym dokumencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje o zainwestowaniu w dany fundusz inwestycyjny, nawet pomimo naszej rekomendacji, podejmujesz samodzielnie. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, można też stracić co najmniej cześć zainwestowanych środków. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.