Dlaczego warto? 

Wszystko załatwisz bez podpisywania papierowych dokumentów i zbędnych formlaności.

W składzie funduszy znajdują się spółki z przyszłościowych branż, od Azji po Amerykę.

Zaczniesz już od 1000 złotych. To dużo mniej niż standardowe stawki, które wynoszą ​​​​​​​1000 - 2500 EUR/USD.

Opłaty bieżące nie przekraczają 2,5% rocznie i są uwzględnione w wynikach funduszy.

Jakie fundusze są w ofercie?

W naszej ofercie znajdziesz 42 funduszy z trzech Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.  Stoją za nimi lata doświadczeń ekspertów z całego świata. Są wsród nich fundusze z różnych klas aktywów: 23 akcyjne, 16 dłużnych, 2 alternatywne i 1 mieszany.

Kraj: ​​​​​​​Wielka Brytania
Na rynku od: 1804

Liczba funduszy: 18

Wartość aktywów: 2 556 mld zł ​​​​​​​
(2x wartość GPW)

Kraj: USA
Na rynku od: 1946

Liczba funduszy: 12

Wartość aktywów: 12 210 mld zł 
​​​​​​​(11x wartość GPW)

Kraj: ​​​​​​​USA

Na rynku od: 1967

Liczba funduszy: 17

Wartość aktywów: 2 335 mld zł ​​​​​​​
(2x wartość GPW)

Jak inwestować w fundusze zagraniczne?

Jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Dzięki niej dowiesz się, które produkty nie są dla Ciebie odpowiednie.

 

dowiedz się więcej

Możesz to zrobić wpisując konkretne nazwy lub wybrać interesujące Cię TFI i klasy funduszy w filtrach.

 

przejdź do listy funduszy

Pamiętaj, żeby traktować inwestowanie długoterminowo i regularnie dopłacać. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko.

To początek Twojej przygody z inwestycjami?

 

Sprawdź czy to dla Ciebie

 

Wypełnij krótką ankietę i poznaj swój profil inwestora

więcej na temat Sprawdź czy to dla Ciebie  
 

Nawet 1,9% na lokacie z funduszem

 • zainwestuj i zyskaj promocyjne oprocentowanie (w skali roku)
 • minimum 5 000 zł
więcej na temat Nawet 1,9% na lokacie z funduszem
 

Jak zacząć inwestować?

 

Poznaj podstawowe zasady i rozwiązania dla początkujących i zaawansowanych.

więcej na temat Jak zacząć inwestować?  
 

Gotowe strategie

Proste rozwiązanie inwestycyjne zarządzane przez naszych ekspertów

więcej na temat Gotowe strategie

Często zadawane pytania

 •  

  Czym są opłaty za zarządzanie?

  • To opłaty, które pokrywają koszty prowadzenia funduszy (np. wynagrodzenia zarządzających).

   Są one uwzględnione zarówno w celach, cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki i zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” dostępnym dla każdego funduszu z naszej platformy inwestycyjnej.

 •  

  Kto płaci podatek od zysków (podatek Belki) wypracowanych na funduszach zagranicznych?

  • Dane potrzebne do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT znajdziesz w informacji podatkowej, którą otrzymasz od agenta transferowego po zakończeniu roku podatkowego.
   Taka informacja zawiera:

   • wysokość podstawy opodatkowania zaokrągloną do pełnych złotych (czyli przychód z umorzenia tytułów uczestnictwa pomniejszony o koszty nabycia).
   • wysokość należnego podatku wyliczonego z zastosowaniem stawki 19%.

   Podatek trzeba wykazać na formularzu odpowiednim dla pozostałych źródeł rozliczanych przychodów (np. PIT-36)

   Więcej szczegółów na temat rozliczenia podatkowego znajdziesz tutaj.

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na  https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.