Sprawdź złote zasady, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu

Odkładaj regularnie nawet małe kwoty. W dłuższym okresie czasu uzbiera się znacząca suma.

Stwórz własną , unikalną kombinację produktów bankowych, która pozwoli Ci wygodnie zarządzać pieniędzmi oraz je pomnażać.

Podziel pieniądze między różne produkty bankowe, aby zwiększyć swoje szanse i zminimalizować ryzyko.

Sytuacja na rynku stale się zmienia, dlatego kontroluj swoje finanse i dostosowuj do niej swoją strategię.

Jeśli masz pytania, korzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Dobierz odpowiedni produkt mBanku do celu, na który oszczędzasz

 

 

 

Bieżące wydatki

 

 Większe zakupy

 Cele długoterminowe

cykliczne płatności, wyjazdy, nieprzewidziane wydatki

samochód, remont
lub podróż marzeń

zabezpieczenie przyszłości dzieci, emerytura

 

Jak to robić?

 

Odkładaj stałą kwotę od każdej pensji. Jeśli zajdzie taka konieczność, pieniądze możesz wypłacić.

Odkładaj większe nieregularne wpływy oraz stałą kwotę od każdej pensji.

Odkładaj regularnie niewielkie kwoty. W długim terminie uzbierasz znaczący kapitał.

 

Jaki produkt wybrać?

 

 

 

Może Cię zainteresować

 

mFundusze

Proste inwestowanie oparte na trzech strategiach uzależnionych od oczekiwanych zysków i poziomu ryzyka.

więcej na temat mFundusze
 

Lokata dla nowych klientów

Zobacz jak łatwo możesz odkładać z mBankiem. Oprocentowanie 1%

więcej na temat Lokata dla nowych klientów
 

Pomagamy oszczędzać

Z nami łatwiej odłożysz pieniądze na swoje cele

więcej na temat Pomagamy oszczędzać
 

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

Usługa dostępna w Twoim serwisie transakcyjnym mBanku, umożliwiająca kupno i sprzedaż funduszy inwestycyjnych

więcej na temat Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

Jak zwiększyć swoje szanse na sukces inwestując

  • bądź na bieżąco i sprawdzaj, gdzie eksperci widzą szanse, a gdzie zagrożenia inwestycyjne. Czytaj serwis ekonomiczny
  • pamiętaj – jesteśmy Twoim bankiem, nie zostawiamy Cię samego z niewyjaśnionymi pytaniami. Skontaktuj się z nami, tak jak lubisz

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.