Jakie są warunki promocji lokaty z funduszem?

  1,8%

na lokacie, jeśli masz mKonto Intensive

poznaj mKonto Intensive 1,8%

na lokacie, jeśli nie masz mKonta Intensive (np. dla eKonta)

Wysokość oprocentowania zostanie naliczona automatycznie w zależności od tego, jakie masz konto.​​​​​​​

 • czas trwania lokaty: 6 miesięcy
 • minimalna wpłata: 5 000 zł
 • podział środków: 30% na lokacie, 70% w funduszach​​​​​​
 • bezpłatne nabycie/zakup funduszy

Jak to działa?

To proste. Wszystko wyjaśni Ci przykład poniżej.

30% (czyli 3 000 zł) trafia na lokatę

70% (czyli 7 000 zł) inwestujesz w fundusze

Możesz wybrać jedną z gotowych strategii lub samodzielnie zbudować portfel z 5 funduszy

7 000 zł, za które kupiłeś fundusze musi pozostać zainwestowane przez co najmniej 150 dni od dnia, w którym założysz lokatę.

Po zakończeniu lokaty, dostaniesz odsetki naliczone z promocji dla 3 000 zł. Zainwestowane 7 000 zł może dalej pracować.

Pamiętaj, im dłuższa inwestycja, tym większa szansa na zysk.

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. W trakcie składania wniosku zaproponujemy Ci wypełnienie krótkiej ankiety MiFID (jeśli jeszcze tego nie robiłeś). Dzięki niej łatwiej wybierzesz fundusze - podpowiemy Ci, które z nich są dla Ciebie nieodpowiednie. Oprócz tego zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swoje możliwości finansowe. 

Jakie fundusze mogę wybrać? Gdzie je wybiorę?

W mBanku inwestujesz w fundusze za pomocą intuicyjnej platformy. Śledzisz w niej wyniki swojej inwestycji i dokonujesz transakcji. Masz do niej dostęp w serwisie transakcyjnym i jest ona bezposrednio połączona z Twoim kontem. 

 

Wyboru funduszy, w które zainwestujesz swoje pieniądze dokonasz na tym samym wniosku, na którym założysz lokatę. Możesz:

 

1. Wybrać jedną z trzech gotowych strategii (mFunduszy)

Cel inwestycyjny funduszu?: 2%

Poziom ryzyka: niski

Zalecany czas inwestycji: 2 lata

Opłata za zarządzanie?0,70%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 5%

Poziom ryzyka: średni

Zalecany czas inwestycji: 3-4 lata

Opłata za zarządzanie?: 1,30%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 8%

Poziom ryzyka: średni

Zalecany czas inwestycji: 5 lat

Opłata za zarządzanie?: 1,90%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

To rozwiązania o różnym poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Ich skład jest dobierany i dostosowywany przez ekspertów mBanku, którzy dbają o najlepsze wyniki i reagują na zmiany na rynku.   

 

Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu otrzymujesz zdywersyfikowaną inwestycję. Wybierając mFundusze inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki,obligacje państw i surowce.

2. Samodzielnie zbudować swój portfel z 5 funduszy

 • Chcesz mieć pełną kontrolę nad wyborem funduszy, w które zainwestujesz? Możesz zbudować swój portfel samodzielnie z ponad 200 funduszy.

 •  

  Aby skorzystać promocji, musisz wybrać 5 funduszy. Dzięki temu zadbasz także o swoje bezpieczeństwo i zmniejszysz ryzyko.

 •  

  Na tej stronie znajdziesz aktualne notowania i dokonasz porówania funduszy, które możesz wybrać.

Masz wątpliwości?

Zacznij inwestować – to nie takie straszne, jak Ci się wydaje

To prawda - inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy. Możesz jednak zmniejszyć to ryzyko inwestycji, jeśli:

 

 • Uzbroisz się w cierpliwość. Inwestuje się raczej na lata niż miesiące.

Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa.

 

 • Zainwestujesz pieniądze w jedną z gotowych strategii lub w kilka funduszy.

Dzięki temu, gdy notowania jednego funduszu spadają, to notowania innych funduszy w gotowej strategii lub Twoim portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty.

Często zadawane pytania

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”, dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk – większa. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać inwestycja
   • dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach, kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji
   • regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach
 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

    

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa się z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i horyzontu inwestycyjnego
 •  

  Czym jest ankieta MiFID?

  • Ankieta MiFID jest regulacją Unii Europejskiej, która ma pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. Dzięki ankiecie będziemy mogli Cię ostrzegać przed produktami, które są dla Ciebie nieodpowiednie. Jej wypełnienie jest bezpłatne, a wynikiem jest Twój profil inwestora. Dowiedz się więcej o ankiecie MiFID

    

 •  

  Co to jest mKonto Intensive?

  • mKonto Intensive to rachunek premium w naszej ofercie. Dzięki niemu zyskujesz dostęp do pakietu produktów Intensive, składającego się między innymi z:

   • Bezpłatnych wypłat z każdego bankomatu
   • Trzech bezpłatnych przelewów ekspresowych w miesiącu
   • Podstawowej karty debetowej za 0zł
   • Wsparcia asystenta concierge
   • Wsparcia osobistego eksperta w placówce
   • Priorytetowych połączeń z konsultantem na mLinii
   • Karty wielowalutowej Visa Świat Intensive
   • Karty kredytowej World Mastercard Intensive

   Z mKontem Intensive zyskujesz również dostęp do specjalnych promocji dla klientów Intensive

   Dowiedz się więcej

    

 •  

  Jakie są opłaty za mKonto Intensive

  • Aby nie płacić za prowadzenie mKonta Intensive, wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

   • Albo suma Twoich miesięcznych wpływów to minimum 7.000 zł
   • Albo łączna suma Twoich depozytów i inwestycji to minimum 100.000 zł

   Jeśli nie spełnisz żadnego z tych warunków, pobierzemy co miesiąc 49,50 zł.

 •  

  Czym jest inwestowanie w fundusze?

  • Fundusze pozwalają Ci inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp) na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię.

   Na przykład wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz tak naprawdę nie w jedną, a kilka spółek z sektora informatyki.

   Więcej na temat inwestowania w fundusze dowiesz się tutaj.

Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” obowiązuje od 19.05.2021 r. do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r. Do Promocji można przystąpić od 19.05.2021 r. do 31.08.2021 r., lub do wyczerpania kwoty Pakietów, określonej w treści Regulaminu Promocji. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki: posiadają jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku; posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie lub zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w serwisie transakcyjnym oraz spełniających pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

Aby wziąć udział w Promocji należy do 31.08.2021 r. złożyć dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy wymienionych w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji oraz otworzyć lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość lokaty musi spełniać warunki określone w treści Regulaminu Promocji i pozostawać w określonej w Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Łączna minimalna kwota przystąpienia do Promocji (nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy i założenia lokaty) wynosi 5 000 zł. Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszy w ramach Promocji określa Regulamin Promocji.

Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty jest uzależniona od posiadanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i wynosi odpowiednio 1,8% dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive i 1,5% dla pozostałych Uczestników Promocji.

Aby Uczestnik Promocji uzyskał oprocentowanie lokaty w wysokości odpowiednio 1,5% lub 1,8% w skali roku, musi spełnić następujące warunki łącznie: a) złoży i opłaci zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, b) w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.

Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla wszystkich Uczestników Promocji. W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem

Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 19.05.2021 r.

Zasady Promocji określa Regulamin „Lokaty z funduszem 2021 ed.2”.

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/
Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/
Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.
Aby skorzystać z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.. Promocja lokata z funduszem jest sprzedażą krzyżową łączoną. Wszystkie warunki tej sprzedaży są opisane w Regulaminie Promocji. Sprzedaż jednostek funduszy i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

mBank S.A. oświadcza, że: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.