Jakie są warunki lokaty z funduszem?

1,8%

na lokacie, jeśli masz mKonto Intensive

więcej

1,5%

na lokacie, jeśli masz inne konto
(np. eKonto)

 

Wysokość oprocentowania zostanie naliczona automatycznie w zależności od tego, jakie masz konto.​​​​​​​

 • czas trwania lokaty: 6 miesięcy
 • minimalna wpłata: 5 000 zł
 • podział środków: 30% na lokacie, 70% w funduszach​​​​​​
 • bezpłatne nabycie/zakup funduszy

1%

niezależnie od tego, jakie masz konto

 

 • czas trwania lokaty: 6 miesięcy

 • minimalna wpłata: 5 000 zł

 • podział środków: 50% na lokacie, 50% w funduszach

 • bezpłatne nabycie / zakup funduszy

Jak to działa?

To proste. Wszystko wyjaśni Ci przykład poniżej.

30% (czyli 3 000 zł) trafia na lokatę

70% (czyli 7 000 zł) inwestujesz w fundusze

Możesz wybrać jedną z gotowych strategii lub samodzielnie zbudować portfel z 5 funduszy

7 000 zł, za które kupiłeś fundusze musi pozostać zainwestowane przez co najmniej 150 dni od dnia, w którym założysz lokatę.

Po zakończeniu lokaty, dostaniesz odsetki naliczone z promocji dla 3 000 zł. Zainwestowane 7 000 zł może dalej pracować.

Pamiętaj, im dłuższa inwestycja, tym większa szansa na zysk.

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Stawiasz swoje pierwsze kroki w inwestycjach i nie czujesz się pewnie? A może już inwestujesz, ale masz pytania, które chcesz omówić z ekspertem? Zamów rozmowę. Oddzwonimy i dopasujemy produkty i usługi do Twoich potrzeb. 

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie.

W trakcie składania wniosku zaproponujemy Ci wypełnienie krótkiej ankiety MiFID (jeśli jeszcze tego nie robiłeś). Dzięki niej łatwiej wybierzesz fundusze - podpowiemy Ci, które z nich są dla Ciebie nieodpowiednie. Oprócz tego zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swoje możliwości finansowe. 

Jakie fundusze mogę wybrać? Gdzie je wybiorę?

W mBanku inwestujesz w fundusze za pomocą intuicyjnej platformy. Śledzisz w niej wyniki swojej inwestycji i dokonujesz transakcji. Masz do niej dostęp w serwisie transakcyjnym i jest ona bezposrednio połączona z Twoim kontem. 

 

Wyboru funduszy, w które zainwestujesz swoje pieniądze dokonasz na tym samym wniosku, na którym założysz lokatę. Możesz:

 

1. Wybrać jedną z trzech gotowych strategii (mFunduszy)

Cel inwestycyjny funduszu?: 2%

Poziom ryzyka: niski

Zalecany czas inwestycji: 2 lata

Opłata za zarządzanie?0,70%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 5%

Poziom ryzyka: średni

Zalecany czas inwestycji: 3-4 lata

Opłata za zarządzanie?: 1,30%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 8%

Poziom ryzyka: średni

Zalecany czas inwestycji: 5 lat

Opłata za zarządzanie?: 1,90%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

To rozwiązania o różnym poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Ich skład jest dobierany i dostosowywany przez ekspertów mBanku, którzy dbają o najlepsze wyniki i reagują na zmiany na rynku.   

 

Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu otrzymujesz zdywersyfikowaną inwestycję. Wybierając mFundusze inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki,obligacje państw i surowce.

2. Samodzielnie zbudować swój portfel z 5 funduszy

 • Chcesz mieć pełną kontrolę nad wyborem funduszy, w które zainwestujesz? Możesz zbudować swój portfel samodzielnie z ponad 200 funduszy.

 •  

  Aby skorzystać promocji, musisz wybrać 5 funduszy. Dzięki temu zadbasz także o swoje bezpieczeństwo i zmniejszysz ryzyko.

 •  

  Na tej stronie znajdziesz aktualne notowania i dokonasz porówania funduszy, które możesz wybrać.

Masz wątpliwości?

Zacznij inwestować – to nie takie straszne, jak Ci się wydaje

To prawda - inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy. Możesz jednak zmniejszyć to ryzyko inwestycji, jeśli:

 

 • Uzbroisz się w cierpliwość. Inwestuje się raczej na lata niż miesiące.

Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa.

 

 • Zainwestujesz pieniądze w jedną z gotowych strategii lub w kilka funduszy.

Dzięki temu, gdy notowania jednego funduszu spadają, to notowania innych funduszy w gotowej strategii lub Twoim portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty.

Często zadawane pytania

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”, dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk – większa. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać inwestycja
   • dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach, kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji
   • regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach
 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

    

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa się z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i horyzontu inwestycyjnego
 •  

  Czym jest ankieta MiFID?

  • Ankieta MiFID jest regulacją Unii Europejskiej, która ma pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. Dzięki ankiecie będziemy mogli Cię ostrzegać przed produktami, które są dla Ciebie nieodpowiednie. Jej wypełnienie jest bezpłatne, a wynikiem jest Twój profil inwestora. Dowiedz się więcej o ankiecie MiFID

    

 •  

  Co to jest mKonto Intensive?

  • mKonto Intensive to rachunek premium w naszej ofercie. Dzięki niemu zyskujesz dostęp do pakietu produktów Intensive, składającego się między innymi z:

   • Bezpłatnych wypłat z każdego bankomatu
   • Trzech bezpłatnych przelewów ekspresowych w miesiącu
   • Podstawowej karty debetowej za 0zł
   • Wsparcia asystenta concierge
   • Wsparcia osobistego eksperta w placówce
   • Priorytetowych połączeń z konsultantem na mLinii
   • Karty wielowalutowej Visa Świat Intensive
   • Karty kredytowej World Mastercard Intensive

   Z mKontem Intensive zyskujesz również dostęp do specjalnych promocji dla klientów Intensive

   Dowiedz się więcej

    

 •  

  Jakie są opłaty za mKonto Intensive

  • Aby nie płacić za prowadzenie mKonta Intensive, wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

   • Albo suma Twoich miesięcznych wpływów to minimum 7.000 zł
   • Albo łączna suma Twoich depozytów i inwestycji to minimum 100.000 zł

   Jeśli nie spełnisz żadnego z tych warunków, pobierzemy co miesiąc 49,50 zł.

 •  

  Czym jest inwestowanie w fundusze?

  • Fundusze pozwalają Ci inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp) na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię.

   Na przykład wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz tak naprawdę nie w jedną, a kilka spółek z sektora informatyki.

   Więcej na temat inwestowania w fundusze dowiesz się tutaj.

To nie jest oferta.

 

1. Czas trwania Promocji:
- Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” od 19.05.2021 do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r.
- Promocja „Lokata z funduszem 50/50” od 06.07.2021 do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r.


2. Okres, w jakim można przystąpić do promocji:
- Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” od 19.05.2021 do 31.08.2021 r.
- Promocja „Lokata z funduszem 50/50” od 06.07.2021 do 31.08.2021 r.

 

3. Promocje: „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” oraz „Lokata z funduszem 50/50” skierowane są do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych (konsumentów), które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki: posiadają jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku; posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie albo zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta albo zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w serwisie transakcyjnym oraz spełniających pozostałe warunki określone odpowiednio w Regulaminie Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Regulaminie Promocji „Lokata z funduszem 50/50”.

 

4. Aby wziąć udział w Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Promocji „Lokata z funduszem 50/50” należy złożyć dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy wymienionych w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji oraz otworzyć lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość lokaty musi spełniać warunki określone odpowiednio w treści Regulaminu Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w treści Regulaminu Promocji „Lokata z funduszem 50/50” i pozostawać w określonej w danym Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Łączna minimalna kwota przystąpienia do obu Promocji (nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy i założenia lokaty) wynosi 5 000 zł. Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszy w ramach Promocji określa odpowiednio Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Promocji „Lokata z funduszem 50/50”.

 

5. Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty:
- w ramach Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” jest uzależniona od posiadanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i wynosi odpowiednio 1,8% dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive i 1,5% dla pozostałych Uczestników Promocji,
- w ramach Promocji „Lokata z funduszem 50/50” wynosi 1%

 

6. Aby Uczestnik Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub Promocji „Lokata z funduszem 50/50” uzyskał oprocentowanie lokaty w wysokości odpowiednio 1,5%, 1,8% lub 1% w skali roku, musi spełnić następujące warunki łącznie w ramach danej Promocji:
a) złoży i opłaci zlecenia nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy , b) założy lokatę oraz w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.

 

7. Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla wszystkich Uczestników odpowiednio Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub Promocji „Lokata z funduszem 50/50”. W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach danej Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem

 

8. Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego w przypadku:
- Promocji „Lokata z Funduszem 2021 ed.2” nie może być mniejsze niż na dzień 19.05.2021 r.
- Promocji „Lokata z Funduszem 50/50” nie może być mniejsze niż na dzień 06.07.2021 r.

 

9. Zasady Promocji określa odpowiednio:
- Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2
- Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 50/50”. To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne, znajdujących się na stronach: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/


Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/


Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów, w tym uczestników promocji, związane z inwestowaniem w fundusze . Fundusze nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.


Aby skorzystać z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.. Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” oraz Promocja „Lokata z funduszem 50/50” jest sprzedażą krzyżową łączoną. Wszystkie warunki tej sprzedaży są opisane w Regulaminie Promocji. Sprzedaż jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.


mBank S.A. oświadcza, że: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.